c S
Novembra izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe 20.12.2018 11:26 Ljubljana, 20. decembra (STA) - Novembra je bilo izdanih 546 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je šest odstotkov manj kot oktobra. Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo izdanih 271 dovoljenj, kar je dva odstotka manj kot oktobra, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 275 oz. 10 odstotkov manj, je danes objavil statistični urad.

Celotna površina vseh v novembru načrtovanih stavb bo za 12 odstotkov večja od površine stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo za en odstotek manjša, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 28 odstotkov večja.

Skoraj vsa gradbena dovoljenja so upravne enote novembra izdale za novogradnje, le en odstotek jih je bilo za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za štiri odstotke nižje kot v oktobru, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa bo večja za 17 odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v novembru, je predvidena gradnja 360 stanovanj, kar je tri odstotke več kot v oktobru. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 251 stanovanj oz. štiri odstotke manj kot v oktobru, v večstanovanjskih stavbah pa 107 stanovanj oz. 26 odstotkov več kot v oktobru. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 165 kvadratnih metrov, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 96 kvadratnih metrov.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru, se bo tako kot oktobra največ stanovanj gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 94. V osrednjeslovenski regiji se bo gradilo 84 stanovanj, 57 pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, le eno. V zasavski statistični regiji z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru, ni načrtovano nobeno stanovanje.