c S
Pomursko gospodarstvo še raste, gibanja na trgu dela ugodna 20.12.2018 10:32 Murska Sobota, 20. decembra (STA) - Pomursko gospodarstvo še naprej raste, po zapolnjenih naročilih in zmogljivostih v predelovalnih dejavnostih se tako povečuje tudi neto prihodek, ki bo v letu 2018 presegel lanskih rekordnih 2,5 milijarde evrov in narašča proti trem milijardam. Ugodna so tudi gibanja na trgu dela, izredno neugodna pa ostaja struktura brezposelnih.

Kot je za STA povedal direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, gospodarstvo v pokrajini ob Muri raste iz leta v leto, rast izvoza in ustvarjenih prihodkov na tujih trgih sta znova visoka.

"Izvoz v letošnjem letu se bliža milijardi evrov, kar je trikratno povečanje glede na leto 2004. Gospodarska moč regije se krepi, prav tako nove naložbe, število brezposelnih je najnižje v zadnjih 20 letih in precej nižje, kot je bilo pred krizo. Vzporedno imamo tudi rast novih zaposlitev, tako da je ta letos trčila ob zgornji zid razpoložljivega števila iskalcev zaposlitve," pojasnjuje Grah.

Stabilnost in uspešnost zagotavljajo predvsem izvozno usmerjena podjetja, kot so Carthago, Elrad, Arcont, Farmtech, Panvita, Planika, Varis, GMT, Transpak, Makoter in Medicop. Ta tudi največ zaposlujejo in vlagajo. Najpomembnejši izvozni partnerici Pomurja ostajata Nemčija in Avstrija, kamor gre več kot polovica celotnega izvoza.

Najbolj stabilne panoge v Pomurju so še vedno kovinskopredelovalna, ki največ zaposluje, elektro- in živilska industrija ter gradbeništvo, pri prodaji pa se pozna tudi dvig domače porabe.

"Podrobna analiza pomurskih podjetij pa razkriva, da imamo še vedno več kot 2700 delovnih mest v 447 podjetjih, ki ne dosegajo 20.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Vsa ta delovna mesta so ogrožena, posebno po 1. januarju 2020 - ob dokončnem dvigu zakonsko regulirane višine minimalne plače," opozarja Grah.

Po drugi strani pa kaže na pozitiven trend v več kot 270 podjetjih, ki zaposlujejo 3500 ljudi in ustvarijo povprečno od 55.000 do 70.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega in porajajo večino regijskega neto čistega dobička. Grah tudi za leto 2019 pravi, da vse kaže na optimizem in stabilno poslovanje pomurskega gospodarstva.

S kadri večjih težav še ni bilo, bi se pa lahko kmalu pojavile. Medtem se povečuje število zaposlitev tujcev. Kot pravi Stanislava Perčič, direktorica območne službe zavoda za zaposlovanje v Murski Soboti, so leta 2015 na primer izdali 320 delovnih dovoljenj in soglasij, lani 535, do konca novembra letos pa že 575. Število zaposlenih v Avstriji se ne povečuje, slovenska podjetja pa v zadnjem času v tej državi nimajo več težav zaradi izjemno strogega in pogostega nadzora.

V septembru letos je bilo na območju območne službe Murska Sobota, kamor spadajo še upravne enote Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer, več kot 37.000 delovno aktivnih prebivalcev, kar je za 565 oziroma 1,5 odstotka več kot pred letom dni. V Sloveniji se je število delovno aktivnih povečalo za 2,9 odstotka.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila septembra v Pomurju 12,1, v Sloveniji pa 7,8 odstotka. V primerjavi s septembrom 2017 se je stopnja brezposelnosti v Pomurju znižala za 1,5 odstotne točke. Konec novembra je bilo registriranih 5930 brezposelnih, kar je 746 oseb oziroma dobrih 11 odstotkov manj kot novembra 2017.

Kljub ugodnim kazalnikom pa po besedah Perčičeve ostaja izredno neugodna struktura brezposelnih. Med njimi je skoraj 54 odstotkov žensk, 45 odstotkov starejših od 50 let, 59 odstotkov dolgotrajno brezposelnih in dobrih 30 odstotkov invalidov (v Sloveniji je ta delež 18 odstotkov). Neugodno izobraženih, torej tistih, ki imajo le osnovno šolo, je 40 odstotkov.

Letošnje gibanje zaposlovanja kaže, da so od januarja do novembra 2018 delodajalci sporočili 5660 prostih delovnih mest, kar je za skoraj sedem odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta. Največ jih je bilo v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu, izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu, trgovini, vzdrževanju in gostinstvu. Prevladovali so poklici natakar, delavec za preprosta dela, voznik, varilec, kuhar in mehanik.

Po anketi Napovednik zaposlovanja je nekaj več kot 2-odstotna rast zaposlovanja napovedana tudi za prihodnje leto.