c S
V EU dogovor o pocenitvi čezmejnih plačil v evrih po vsej povezavi 20.12.2018 07:21 Bruselj, 19. decembra (STA) - Evropski parlament in Svet EU sta minuli teden dosegla dogovor o poenotenju in s tem pocenitvi stroškov čezmejnih plačil v evrih po vsej povezavi. V skladu z dogovorom, ki ga morata obe ustanovi še dokončno potrditi, bodo stroški plačevanja v evrih zunaj evrskega območja, npr. na Hrvaškem, enaki kot velja za plačila v domači valuti.

V območju skupne evropske valute oz. znotraj enotnega območja plačil v evrih (Sepa), ki omogoča direktne bremenitve in plačila med članicami, enakovredna domačim transakcijam, že od leta 2002 za vsa plačila veljajo enaki stroški. Ti so večinoma zelo nizki ali pa jih sploh ni.

Po drugi strani pa so čezmejna plačila v evrih v članice EU zunaj evrskega območja, torej poleg Velike Britanije, ki izstopa iz EU, na Hrvaško, Poljsko, Češko, Madžarsko, Švedsko, Dansko in v Bolgarijo ter Romunijo, pogosto predmet zelo visokih nadomestil oz. pristojbin.

Dogovor, ki sta ga minuli teden dosegla Evropski parlament in Svet EU, ki združuje predstavnike članic, bo po pojasnilih Evropske komisije potrošnikom in podjetjem zunaj evrskega območja omogočilo, da polno uživajo prednosti notranjega trga unije in obstoječe plačilne infrastrukture pri nakazovanju ali dvigovanju denarja in plačevanju z evri v tujini.

Vsa plačila v evrih v članicah unije zunaj evrskega območja bodo tako predmet enakih stroškov, kot to velja za plačila v domači valuti. To pomeni, da bodo nadomestila za tovrstna čezmejna plačila, npr. kreditne prenose, plačila s karticami ali dvige denarja na bankomatih, zelo nizka ali pa jih sploh ne bo.

Iz Sveta EU so sporočili, da so na ravni stalnih predstavnikov članic dogovor že potrdili. Po njihovih navedbah se bodo prednosti poceni čezmejnih plačil v evrih tako razširile na dodatnih 150 milijonov potrošnikov v EU in potencialno na dodatnih 2,5 milijarde plačilnih transakcij na leto.

Dogovor prinaša še eno dobrodošlo novost za potrošnike. Povečuje namreč preglednost stroškov pretvorbe valut pri plačilih s karticami ali dvigih denarja v državah, ki še niso prevzele skupne evropske valute.

Banke, trgovci in upravljavci bankomatov bodo morali tako povsod na enak način razkriti stroške konverzije kot pribitek na zadnji razpoložljivi menjalni tečaj Evropske centralne banke za določeno valuto. Banke bodo morale komitente o stroških konverzije obvestiti tudi na platformah spletnega bančništva. To naj bi dvignilo zavest med potrošniki o teh vprašanjih, laže pa se bodo tudi izognili nepredvidenim in skritim stroškom.

Gre torej za dobro novico tako za slovenska podjetja, ki poslujejo s partnerji v članicah EU zunaj evrskega območja, kot za slovenske potrošnike oz. turiste, ki potujejo po neevrskih članicah unije. Daleč največ jih poleti dopustuje na Hrvaškem, kjer so se nemalokrat soočali z visokimi stroški pri negotovinskih plačilih in dvigovanju denarja.

Dogovor morata zdaj sicer Evropski parlament in Svet EU potrditi še uradno, gre pa za uresničevanje predloga Evropske komisije s konca marca letos. V Bruslju so takrat opozorili, da so trenutne zajetne pristojbine pri plačilih v evrih zunaj evrskega območja ovira za enotni trg, saj ustvarjajo ovire za čezmejne dejavnosti gospodinjstev in podjetij, to pa prinaša veliko vrzel med prebivalci evrskega območja in prebivalci zunaj evrskega območja.