c S
Luka Koper leta 2019 pričakuje rast tako pretovora kot prihodkov 20.12.2018 07:21 Koper, 19. decembra (STA) - V Luki Koper bodo letos predvidoma pretovorili 23,8 milijona ton ladijskega tovora, kar je dva odstotka več kot leta 2017 in tri odstotke več od načrtov. Pozitiven trend se bo po načrtih nadaljeval tudi prihodnje leto, in sicer pričakujejo triodstotno rast pretovora na 24,7 milijona ton. Povečali se bodo tudi prihodki.

Čisti prihodki od prodaje Luke Koper bodo letos znašali 220,8 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot leta 2017, vendar dva odstotka manj od načrtov. Leta 2019 se bodo povečali še za osem odstotkov na 238 milijonov evrov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Luke Koper.

Dobiček iz poslovanja matične družbe se bo letos povečal celo za 90 odstotkov in bo dosegel 66,5 milijona evrov. V letu 2019 bo sledilo zmanjšanje za 36 odstotkov na 43 milijonov evrov.

Podobna gibanja se napovedujejo pri čistem dobičku. Potem ko se bo letos povečal za 69 odstotkov na 56 milijonov evrov, se bo prihodnje leto zmanjšal za 34 odstotkov na 37 milijonov evrov.

Glede načrtov za leto 2019 so v Luki Koper pojasnili, da si bodo prizadevali povečati pretovor in prihodke od prodaje iz naslova tržne dejavnosti, vendar pa bodo imeli višji stroški dela zaradi novega poslovnega modela sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev in predvideni stroški nove takse na pretovor pomemben vpliv na finančne kazalnike. Novo takso predvideva projekt izgradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, začetek njenega plačevanja pa je odvisen od začetka izvajanja pripravljalnih del.

Celotna skupina Luka Koper v letu 2019 pričakuje 243 milijonov evrov prihodkov, kar predstavlja osemodstotno rast glede na oceno v letu 2018, ki ga bo predvidoma končala s čistimi prihodki od prodaje v višini 224,6 milijona evrov, torej s šest odstotkov višjimi kot leta 2017. Čisti dobiček bo po letošnjih 56,9 milijona evrov prihodnje leto zdrsnil na 38 milijonov evrov.

Skupina Luka Koper je pred pomembnim razvojnim ciklom. S pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja za podaljšanje prvega pomola je dosegla pomemben premik pri izvajanju ključnih strateških naložb, pravijo v družbi, ki si od povečanja zmogljivosti kontejnerskega terminala odeta sledenje svetovnim trendom pretovora kontejnerjev in ohranitev konkurenčnosti v primerjavi z drugimi pristanišči, ki prav tako investirajo v povečanje svojih zmogljivosti.

V letu 2018 je družba pridobila tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo priveza za ladje z vozili ter za gradnjo skupine tirov v zaledju tega bazena, gradi se tudi nov t.i. srminski vhod za tovornjake. Leta 2019 v Luki Koper načrtujejo za 69,8 milijona evrov naložb, v celotni skupini pa 71,7 milijona evrov. Načrtovane investicije bodo prispevale k povečanju pretovora v pristanišču, pri čemer je ključno, kako bodo povečan obseg tovora pripeljali do želenih destinacij.

Leto 2019 bo prelomno z vidika dokončne vzpostavitve novega poslovnega modela sodelovanja z izvajalci pristaniških storitev. Ta uvaja tristebrni model, ki predvideva 307 novih rednih zaposlitev, 346 agencijskih delavcev in sodelovanje z zunanjimi pogodbenimi podjetji na posameznih področjih. Kot pravijo v Luki Koper, bodo s tem zmanjšali tveganja neenakosti plačil za enako delo, zadostili kriterijem trajnostnega razvoja in povečali svoj ugled v poslovnem okolju.