c S
Na kratko iz gospodarstva 20.12.2018 07:24 Ljubljana, 19. decembra (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Družba Erste je presegla petodstotni lastniški delež v družbi Petrol, in sicer je imela na 14. december v lasti 104.604 delnic Petrola, kar predstavlja 5,01-odstotni delež glasovalnih pravic, je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočil Petrol.

Vodstvo Cinkarne Celje v je odzivu na predlog delničarja za izplačilo vmesnih dividend zapisalo, da ima družba sprejeto dolgoročno strategijo, ki vključuje tudi način izplačil delničarjem oz. dividendno politiko in politiko odkupa lastnih delnic. Ob pregledu predloga delničarja ugotavlja, da ta odstopa od strategije, in navaja, da bo predstavila svoj predlog, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Cinkarne.

Nadzorni svet Abanke je dal soglasje k letnemu načrtu za banko in skupino za prihodnje leto s priloženimi finančnimi načrti do leta 2021. Nadzorni svet je potrdil letni načrt dela službe notranje revizije za leto 2019 in politiko upravljanja Abanke, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz banke.

Nadzorni svet Term Čatež se je danes seznanil z rezultati poslovanja družbe v prvih 10 mesecih, s postopki odprodaje nepotrebnega premoženja ter z načrtom družbe za leto 2019, je prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila družba.

Tehnološki park Ljubljana je objavil razpis za direktorja družbe. V njem so navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, katera nakazila mora priložiti in to, da mora predložiti vizijo razvoja in programa dela družbe za mandatno obdobje štirih let. Prijavo morajo zainteresirani oddati v roku 20 dni od objave razpisa, je razvidno iz današnje javne objave v časniku Dnevnik.

Ljubljanska borza je objavila četrtletno revizijo računskih parametrov indeksa SBI TOP, določitev faktorja prilagoditve uteži in listo kandidatov za vključitev in izključitev iz indeksa. Trenutno na tej listi sicer ni kandidatov.

Sodba Okrožnega sodišča v Kopru, s katero je to junija zavrnilo zahtevek Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) za ugotovitev ničnosti sklepov o imenovanju članov nadzornega sveta Luke Koper, je pravnomočna. Višje sodišče v Kopru je namreč v celoti zavrnilo pritožbo združenja zoper omenjeno sodbo okrožnega sodišča, so sporočili iz Luke Koper. SDH je nadzornike Luke Koper zamenjal junija lani tik pred iztekom mandata, VZMD pa je izpodbijal imenovanje Milana Jelenca, Andraža Lipolta in Barbare Nose na to funkcijo.