c S
DZ sprejel interventni zakon o odvozu odpadne embalaže in sveč 20.12.2018 07:28 Ljubljana, 19. decembra (STA) - DZ je danes z 52 glasovi za in nobenim proti podprl predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. V skladu z zakonom bo država stroške za odvoz nakopičene embalaže in sveč prevzela na svoja ramena, znesek pa bo imela pravico izterjati od podjetij, ki niso opravila svojega dela.

Predlog zakona na področju ravnanja z odpadno embalažo določa, da okoljska inšpekcija v 10 delovnih dneh od uveljavitve zakona pri izvajalcih javne službe izvede ogled lokacij, kjer ti skladiščijo odpadno embalažo. Omenjeno embalažo mora izvajalec javne službe označiti in skladiščiti ločeno od novo prevzetih odpadkov.

Ministrstvo za okolje bo izbralo osebo, ki bo v imenu države prevzela in obdelala odpadke. DZ sicer ni podprl dopolnila SDS, skladno s katerim bi morala to nalogo izbrana oseba izvesti v 30 dneh.

Izbor izvajalca bo sicer potekal v skladu z zakonom o javnih naročilih, izvajalec pa bo moral odpadno embalažo prevzeti in obdelati za največ 120 evrov na tono odpadkov brez davka na dodano vrednost.

Pri ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami je postopek podoben, le da bo ogled inšpekcije izveden na podlagi obvestila izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča, ki bosta ugotovila, da količina skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč na njunih lokacijah presega zmogljivosti. Stroški prevzema in obdelave odpadnih nagrobnih sveč ne smejo presegati 200 evrov na tono.

Država ima na podlagi zakona pravico od družb, namesto katerih je zagotovila njihovo predpisano obveznost ravnanja s komunalno odpadno embalažo, zahtevati vračilo stroškov zaradi izvedbe interventnih ukrepov. Prav tako lahko povračilo denarja terja od nosilcev skupnega načrta, namesto katerih je zagotovila njihovo predpisano obveznost ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

V skladu z zakonom bo ministrstvo tudi spremenilo okoljevarstvena dovoljenja, izdana družbam za ravnanje z odpadno embalažo, tako da bodo morale te zagotavljati ravnanje z vso odpadno embalažo na območju države.

Zakon se bo po potrditvi amandmaja koalicijskih poslanskih skupin uporabljal do 31. decembra 2019. To pomeni, da ima ministrstvo za okolje in prostor leto dni časa, da sistem ravnanja z odpadki v celoti prenovi in uredi v zakonu o varstvu okolja.