c S
Gradbena inšpekcija: Vsak peti objekt na varovanih območjih zgrajen nelegalno 19.12.2018 09:31 Ljubljana, 19. decembra (STA) - Gradbena inšpekcija je izvedla koordinirano akcijo nadzora, usmerjeno v odkrivanje nedovoljenih gradenj, predvsem na varovanih območjih, v objekte v gradnji in ne v že zgrajene in vseljene objekte. Doslej pridobljeni rezultati akcije preverjanja legalnosti gradenj objektov v letu 2018 kažejo, da je vsak peti objekt oz. gradnja nedovoljena.

Od skupno 566 uvedenih inšpekcijskih postopkov je šlo v 108 primerih za nedovoljene gradnje oz. objekte, kar predstavlja skoraj 20 odstotkov v akciji preverjenih objektov, so zapisali na ministrstvu za okolje. Glede na to, da v 42 odstotkih obravnavanih zadev v času poročanja še ni bilo odločeno oz. ugotovitveni postopek še poteka, inšpekcija lahko predvideva, da se bo ta odstotek še povečal.

Odstotek ugotovljenih nelegalnih gradenj pri ciljno usmerjenih rednih nadzorih terena je po oceni inšpekcije previsok.

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so bili zavezanci v 37 primerih opozorjeni na ugotovljene nepravilnosti. Odrejen jim je bil tudi rok za njihovo odpravo z opozorilom, da če nepravilnosti ne bodo odpravili v roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z zakonom.

Do prejšnjega tedna so inšpektorji izdali 162 sklepov o ustavitvi postopkov, osem sklepov o ustavitvi izvršbe in 100 ustavitev postopka na zapisnik. V 16 zadevah so ugotovili, da so inšpekcijski zavezanci sami izvršili odločbe. V osmih zadevah pa so zavezanci objekte legalizirali.

Inšpekcija je izdala eno pisno opozorilo z izrečenim opominom, pet odločb o prekršku v skupni višini izrečenih glob 16.500 evrov in osem plačilnih nalogov v skupni višini izrečenih glob 5150 evrov.