c S
Skupščina ZZZS sprejela finančni načrt zavoda za leto 2019 19.12.2018 07:29 Ljubljana, 18. decembra (STA) - Po finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2019, ki ga je danes sprejela skupščina zavoda, bodo prihodki in odhodki zavoda izravnani v višini nekaj nad tri milijarde evrov. To je v primerjavi z rebalansom finančnega načrta za leto 2018 172 milijonov evrov več.

Finančni načrt bodo po sprejetju sprememb odloka o najvišjem dovoljenem obsegu izdatkov v letu 2019 v DZ poslali v soglasje vladi.

Generalni direktor zavoda Marjan Sušelj je po seji izrazil zadovoljstvo, da je bil finančni načrt sprejet, saj je treba po njegovih besedah čim prej zagotoviti pogoje za delo in za organizacijo zdravstvenih storitev v prihodnjem letu.

Skupščina je s sprejetim sklepom zadolžila strokovno službo zavoda, da za obravnavo na skupščini v prvih treh mesecih prihodnjega leta pripravi predlog rebalansa finančnega načrta, da bi tako zagotovili sredstva za uresničitev dogovora o zvišanju plač med vlado in sindikati javnega sektorja in za skrajševanje čakalnih vrst.

Glede na sprejeti finančni načrt bodo prihodki in odhodki prihodnje leto izravnani v višini 3,054 milijarde evrov, kar je glede na rebalans finančnega načrta za letošnje leto šest odstotkov več. Prihodkov od prispevkov bo dobrih 2,9 milijarde evrov, kar je glede na rebalans 168,6 milijona evrov ali 6,1 odstotka več.

Med prednostnimi nalogami, ki so jim sledili pripravljavci finančnega načrta, je skrajševanje čakalnih vrst, za kar je namenjenih 20 milijonov evrov, medtem ko je še iz letošnjega leta v ta namen predvidenih tudi 35 milijonov evrov. Kjer so težave z dostopnostjo do storitev, bo tako v letu 2019 po Sušljevih besedah na voljo skupno 55 milijonov evrov.

Odhodki za zdravstvene storitve so načrtovani v višini 2,14 milijarde evrov, kar je glede na rebalans 5,6 odstotka več. Finančni načrt predvideva širitev mreže na primarni zdravstveni ravni, tako več ambulant družinske medicine in več pediatrov. "Zagotovili bomo dostopnost tam, kjer je to potrebno," je novinarjem po seji dejal Sušelj.

Zavod želi nadalje ohraniti enako dostopnost do novih inovativnih zdravil. Za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva je tako predvidenih 444,5 milijona evrov, kar je v primerjavi z rebalansom finančnega načrta za letos sedem odstotkov več.

Za nadomestila plač in dajatve je predvidenih 366,6 milijona evrov, kar je 7,5 odstotka več od načrtovanega v rebalansu, za zdravljenje v tujini 54,2 milijona evrov, kar je 2,4 odstotka več kot za letošnje leto, za odhodke zavoda pa 46 milijonov evrov, kar je 2,6 odstotka več kot za letošnje leto.

V razpravi o predlogu finančnega načrta je predstavnik delodajalcev Igor Antauer dejal, da pogreša poudarek na preventivi. Preventiva je po njegovem opozorilu zelo pomembna tudi glede na staranje prebivalstva. Poleg tega ga je zanimalo, kaj bodo zavarovanci glede na 172 milijonov evrov več sredstev v primerjavi z rebalansom finančnega načrta za leto 2018 "dobili več". Predstavniki zavoda so pri tem spomnili na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz oktobra, ki pri približno treh četrtinah storitev kažejo trend skrajševanja čakalnih dob.

Predstavnika aktivnih zavarovancev Jakob Počivavšek in Igor Velušček pa sta opozorila, da predlog ne upošteva decembra podpisanega dogovora o zvišanju plač med vlado in sindikati javnega sektorja. "Predlog je pripravljen na temelju nerealnih predpostavk," je dejal Počivavšek. Glede na to sta predlagala pripravo predloga rebalansa finančnega načrta, da bi zagotovili sredstva za uresničitev dogovora. Člani skupščine so predlog tudi sprejeli.