c S
Na Severnem Primorskem predvsem v znamenju turističnega razvoja 18.12.2018 14:28 Nova Gorica, 18. decembra (STA) - Severnoprimorsko gospodarstvo si bo leto 2018 zapomnilo predvsem po večji rasti na področju turizma. Med januarjem in oktobrom je regijo obiskalo 445.425 turistov, od tega kar 81,4 odstotkov tujih, ustvarili pa so dobra 1,1 milijona nočitev in v regiji bivali povprečno po dva dneva in pol.

V pogovoru za STA je direktorica severnoprimorske gospodarske zbornice Nevenka Volk Rožič izpostavila, da se zanimanje za turistični obisk v regiji povečuje tudi zaradi uvrstitev na različne lestvice ter vse boljšega turističnega marketinga. Vendar se bodo rezultati tovrstnih prizadevanj še bolj poznali v prihodnjih letih.

"Sicer pa ima povečan turistični obisk multiplikativen učinek tudi na druge gospodarske panoge. Naša težava je le v tem, da gostje v regiji ostajajo manj časa kot drugje v Sloveniji in bomo zato morali narediti še marsikaj, da jih zadržimo dalj časa," je povedala Volk Rožičeva in dodala, da regijo najraje obiskujejo Nemci, ki ustvarijo 25,2 odstotka prenočitev, sledijo jim Italijani s 14,9 odstotka in Nizozemci z 8,6 odstotka nočitev. Najdaljši povprečen čas bivanja v regiji pa imajo turisti iz Nizozemske s povprečno 3,43 dneva.

Zaradi vse večjega turističnega obiska se povečuje tudi raznovrstna turistična ponudba, vse več pa je tudi različnih turističnih nastanitev. Marsikje razmišljajo tudi o novogradnjah - tako ajdovska občina intenzivno išče zasebnega vlagatelja v nov hotel sredi mesta, saj kronično primanjkuje večje število nočitev.

Marsikje je pomanjkanje določenih strokovnih kadrov večja ovira hitrejšega in tudi siceršnjega gospodarskega razvoja. V regiji potrebujejo kuharje, natakarje, delavci v gradbeništvu, strojni in elektro industriji in poklici v zdravstveni negi so tisti, ki jih severnoprimorski delodajalci najbolj iščejo.

Stopnja registrirane brezposelnosti bo konec leta znašala 6,1 odstotka in je najnižja med vsemi slovenskimi regijami. Nižje pa so tudi plače, saj povprečna bruto plača v regiji znaša okoli 1580 evrov, kar je okoli 80 evrov manj od slovenskega povprečja.

Sicer pa severnoprimorsko gospodarstvo tudi v letošnjem letu beleži pozitivno blagovno menjavo. Kljub temu, da je izvoz v prvih sedmih mesecih leta upadel za 6,5 odstotka in je znašal 855,4 milijona evrov, je bil manjši tudi uvoz, ki je v tem obdobju znašal 666,3 milijona evrov. Pokritost izvoza z uvozom je bila tako 128 odstotkov. Delež regije v celotnem slovenskem izvozu je znašal sicer 4,7 odstotka.

Najpomembnejši izvozni partnerji severnoprimorskega gospodarstva še vedno ostajajo Italija s 25,4 odstotka celotnega izvoza regije, Nemčija, Francija in BiH. V tem času se je najbolj povečal uvoz na Hrvaško (za 27 odstotkov), najbolj pa je upadel s Francijo (za 21,5 odstotka).

"Na prvem mestu tako po izvozu kot uvozu so električni stroji ter oprema in njihovi deli, pohištvo in plastične mase. Na strani uvoza je večja razpršenost, poleg strojev predstavljajo 17 odstotkov uvoza predvsem surovine in polizdelki," je še povedala direktorica severnoprimorske gospodarske zbornice.

Gospodarske družbe v regiji naj bi letos poslovale primerljivo dobro kot v letu 2017, rast prodaje bo okoli dva odstotka, ustvarjena dodana vrednost na zaposlenega pa ostaja nespremenjena.