c S
Računsko sodišče občine opozarja na nepravilnosti pri pripravi proračunov 17.12.2018 13:28 Ljubljana, 17. decembra (STA) - Slovenske občine pri pripravi proračunov in zaključnih računov proračunov zagrešijo vrsto nepravilnosti, je ob reviziji poslovanja nekaterih občin ugotovilo računsko sodišče. Najpogosteje gre za napačno uvrščanje projektov v načrte razvojnih programov ter pomanjkljive finančne načrte in njihove obrazložitve.

Kot je za STA pojasnil vrhovni državni revizor Aleksej Šinigoj, je sodišče ob reviziji poslovanja šestih občin ugotovilo vrsto nepravilnosti.

Občine med drugim najpogosteje uvrščajo programe in projekte v načrte razvojnih programov, ne da bi za to izdelale ustrezno dokumentacijo, vanje pa pogosto uvrščajo tudi projekte, za katere niso bila načrtovana sredstva.

Poleg tega ne pripravijo zadostnih obrazložitev finančnih načrtov uporabnikov proračunov ter pomanjkljivo določijo nekatere sestavine proračuna, kot so denimo kadrovski načrti, načrti ravnanja s premičnim premoženjem ter poročila realizacij.

Sodišče je podobne nepravilnosti ugotovilo tudi pri zaključnih računih proračuna, pri čemer je Šinigoj izpostavil še pomanjkljive priloge ter prepozno predložitev poročila občinskemu svetu.

Računsko sodišče je zaradi vrsto ponavljajočih se nepravilnosti pri pripravi proračuna in zaključnega računa proračuna izdalo smernice, ki so namenjene vsem občinam.

Te občinam v izogib podobnim nepravilnostim v prihodnosti svetujejo, naj upoštevajo vzorec odloka o proračunu, ki ga pripravlja ministrstvo za finance, in naj določijo merila za uvrščanje programov in projektov v načrt razvojnih programov.

Občine naj poleg tega namenijo več pozornosti vključevanju občanov v postopek priprave proračuna, poskrbijo pa naj tudi, da je za projekte, uvrščene v proračun in načrt razvojnih programov, urejena ustrezna investicijska dokumentacija.

Sodišče medtem v fazi izvajanja proračuna občinam svetuje, naj zagotovijo vsaj četrtletno poročanje o tem, kako se proračun izvršuje in s tem zainteresirani javnosti omogoči vpogled v izvedbo proračunskih načrtov.

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja preverjalo dejansko pravilnost priprave proračuna in zaključnega proračuna za leto 2016 v Mestni občini Slovenj Gradec ter občinah Vrhnika, Komen, Duplek, Velike Lašče in Škofja Loka. Zaradi nekaterih zgoraj navedenih nepravilnosti pa je vsem izreklo mnenje s pridržkom.