c S
DZ sprejel novelo zakona o revidiranju 15.12.2018 09:28 Ljubljana, 14. decembra (STA) - DZ je danes z 48 glasovi za in 25 proti sprejel novelo zakona o revidiranju, s katero bo Slovenija kot zadnja članica EU prenesla določila področne evropske direktive, zaradi zamude ji grozi tudi finančna kazen.

Z novelo se bo v slovenski pravni red preneslo evropsko direktivo o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Direktiva med drugim določa pogoje za dodelitev dovoljenj osebam, ki izvajajo obvezne revizije in njihovo registracijo, pravila o neodvisnosti in nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe, ter javni nadzor nad njimi.

Kot je ob današnji obravnavi predloga v DZ dejal državni sekretar na ministrstvu za finance Metod Dragonja, predlog novele za boljšo zaščito vlagateljev predvideva krepitev javnega nadzora nad pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami. Namesto sedanjega dualnega nadzora, ki ga izvajata Slovenski inštitut za revizijo in Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, bo nadzor v celoti pristojnost agencije.

Slovenija bi morala direktivo prenesti že junija 2016. Ker je še ni, je Evropska komisija proti njej vložila tožbo in grozi ji finančna kazen v višini skoraj 8000 evrov dnevno od razglasitve sodbe. Sodba sicer še ni bila razglašena.

DZ je danes na predlog strank LMŠ, SAB, DeSUS in SMC z dopolnilom spremenil dopolnilo, sprejeto na matičnem odboru DZ, ki je širil nabor subjektov javnega interesa - za katere bodo med drugim veljala obvezna rotacija revizorjev in strožja pravila glede revizijskega poročanja. Po danes sprejetem dopolnilu se mednje poleg podjetij, ki kotirajo na borzi, zavarovalnic in kreditnih institucij uvrščajo tudi družbe, ki so v neposredni ali posredni državni ali občinski lasti (ne pa tudi več družbe, ki izvajajo javno gospodarsko službo, kar je predvideval na odboru sprejeti amandma).

Sprejeto je bilo tudi drugo dopolnilo omenjenih strank, po katerem bodo te spremembe za podjetja, ki bodo na novo uvrščena med subjekte javnega interesa, začele veljati s 1. januarjem 2020 (ne s 1. januarjem 2019, kot je predvideval na odboru sprejeti amandma).