c S
Evropske zavarovalnice dobro pripravljene na morebitne šoke 15.12.2018 16:15 Frankfurt, 14. decembra (STA) - Evropski zavarovalniški sektor je dobro pripravljen na morebitne šoke, je pokazal obremenitveni test 42 velikih zavarovalnic v EU, ki pokrivajo 75 odstotkov bilančne vsote sektorja. Med temi ni bilo slovenskih zavarovalnic. Bi pa nenadni dvig zahtevanih donosov ali podaljšano obdobje nizkih donosov vseeno vplivala negativno.

Obremenitveni test je izvedel Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine (Eiopa) s sedežem v Frankfurtu.

Test je meril odpornost zavarovalnic na tri scenarije.

Prvi je nenadni dvig zahtevanih donosov zaradi povečanih tveganj, ki bi pomenil zmanjšanje tržne vrednosti naložb zavarovalnic v instrumente s fiksnimi donosi ob istočasnem upadu vrednosti njihovih dolgoročnih obveznosti, lahko pa bi pomenil tudi umik nekaterih zavarovancev iz zavarovalniških produktov v druge oblike varčevanja.

Drugi je podaljšano obdobje nizkih donosov, ki bi lahko zaradi zapiranja škarij med zajamčenimi donosi pri nekaterih produktih in donosi naložb zavarovalnic ter ob predvideni povečani vrednosti dolgoročnih obveznosti negativno vplival na poslovanje zavarovalnic. K temu scenariju so dodali še učinek podaljšanja življenjske dobe zavarovancev, ki bi prav tako povečala vrednost dolgoročnih obveznosti.

Tretji scenarij pa je bil, da se naenkrat v Evropi zgodi več velikih naravnih nesreč.

Obremenitveni test je pokazal, da bi tako v primeru prvega kot drugega scenarija prišlo do negativnega vpliva tako na kapitalsko ustreznost zavarovalnic po evropskih pravilih solventnost II, kot na presežek sredstev zavarovalnic nad njihovimi obveznostmi. Nekaj zavarovalnic bi padlo celo pod zahtevano kapitalsko ustreznost po omenjenih pravilih, ki veljajo v uniji.

Kljub temu pa so zavarovalnice dobro opremljene za morebitne šoke. Ob tem je test ugotovil, da v primeru nenadnega sosledja velikih naravnih nesreč večjih negativnih učinkov ne bi bilo, nekoliko bolj bi bili zaradi mehanizma prenosa tveganj prizadete pozavarovalnice.

Med 42 zavarovalnicami, vključenimi v vajo, ni bilo nobene slovenske. So pa bile med njimi npr. nemški Allianz in München Re, avstrijska Vienna Insurance Group, francoska Axa, italijanska Generali, ki je prisotna v Sloveniji, in britanska zavarovalniška skupina Prudential.