c S
Z uveljavitvijo novel zakonov do večje preglednosti slovenskega finančnega trga 15.12.2018 17:26 Ljubljana, 15. decembra (STA) - Danes so v veljavo stopile novele zakonov o trgu finančnih instrumentov, o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov. Spremenjeni zakon o trgu finančnih instrumentov prinaša večjo preglednost slovenskega trga, večje varstvo vlagateljev in večje pristojnosti nadzornega organa.

Novela zakona o trgu finančnih instrumentov po oceni Agencije za trg vrednostnih papirjev "predstavlja pomemben premik na slovenskem kapitalskem trgu, saj vzpostavlja višje standarde delovanja borznoposredniških družb in bank, s tem pa tudi večje varstvo vlagateljev, boljši nadzor nad trgovanjem s finančnimi instrumenti in transparentnost trga".

Z novelo se je v slovenski pravni red prenesla direktivo o trgih finančnih instrumentov (Mifid 2), podrobneje so urejene pravice vlagateljev ter obveznosti investicijskih podjetij, zakon s posebnim sistemom zagotavlja tudi popolno in nadzorovano poplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev v primeru stečaja borznoposredniške družbe.

Zakon prinaša novosti med drugim glede trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi bo treba trgovati na organiziranem trgu, uvajajo se tudi zahteve, ki se nanašajo na algoritmično in visoko frekvenčno trgovanje. Za zaščito vlagateljev bodo morala investicijska podjetja zaščititi premoženje strank in zagotoviti, da so njihovi produkti oblikovani tako, da izpolnjujejo potrebe in ustrezajo končnim vlagateljem.

Slovenija je s prenosom direktive in spremljajoče uredbe, ki sta začeli veljati januarja letos, zamujala. Vlada je predlog potrdila januarja, DZ bi ga moral obravnavati aprila, a zaradi odstopa premierja Mira Cerarja o njem ni odločal. DZ je zakon sprejel novembra.

Zaradi novega zakona o trgu finančnih instrumentov so bile potrebne spremembe še dveh zakonov: o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov.