c S
Okoljsko ministrstvo bo prihodnje leto saniralo igrišča petih celjskih vrtcev 16.12.2018 16:15 Celje, 15. decembra (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor bo prihodnje leto saniralo igrišča petih celjskih vrtcev, za izvedbo teh sanacij pa je predvideno okoli milijon evrov iz državnega proračuna, so za STA povedali na ministrstvu. Sanacija je potrebna, ker je zemljina igrišč onesnažena. Leta 2020 načrtujejo sanacijo še petih igrišč.

Okoljsko ministrstvo je ta teden zaključilo javno obravnavo treh predlogov predpisov, s katerimi se namerava lotiti urejanja problematike otroških igrišč v Celjski kotlini, ki so onesnažena s težkimi kovinami. Ministrstvo bo proučilo vse pripombe javnosti in po potrebi dopolnilo osnutke predpisov. Prav tako ministrstvo pričakuje pripombe v medresorski obravnavi.

Na celjski občini so za STA pojasnili, da so njihove strokovne službe pripravile dogovor o sanaciji onesnažene zemljine na območju vrtcev v občini in ga posredovale na ministrstvo. "Odgovora zaenkrat še nismo prejeli, seveda pa bomo lahko načrt sanacije oz. podrobnosti omenjenega dogovora javnosti predstavili šele potem, ko ga bosta podpisali obe strani," navajajo na celjski občini.

Na občini pa so se že lani zavezali, da bodo postopoma zamenjali zemljino na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi, in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je urejen na umetni masi.

Za tak ukrep so se odločili na podlagi končnega poročila kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki so ga prejeli v začetku oktobra lani.

Kot je že znano, je celjska občina najprej zamenjala zemljino na igrišču vrtca Tončke Čečeve na Hudinji, letos med poletnimi počitnicami pa še na otroškem igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Aljaževem hribu. "Kljub temu, da gre za stara okoljska bremena, smo sanacijo obeh igrišč financirali z denarjem iz občinskega proračuna, saj smo otrokom želeli zagotoviti varno igro," so še zapisali na celjski občini.