c S
Neizkoriščena sredstva za donacije po novem v poseben sklad 16.12.2018 16:15 Ljubljana, 15. decembra (STA) - Sredstva, ki jih zavezanci za dohodnino ne namenijo upravičencem do donacij, se bodo po novem stekala v poseben sklad, iz tega pa financiralo razvoj nevladnih organizacij. Gre za nekaj milijonov evrov letno, ki jih bo nevladnim organizacijam prek razpisov dodeljevalo ministrstvo za javno upravo.

Poseben sklad za financiranje delovanja nevladnih organizacij predvideva zakon o nevladnih organizacijah, ki ga je DZ sprejel letos spomladi. Pravno podlago za njegovo ustanovitev s 1. januarjem 2019 pa daje zakon o izvrševanju proračuna, ki so ga poslanci sprejeli na četrtkovi izredni seji.

Sklad se bo napajal iz neporabljenega dela dohodnine, ki jo lahko zavezanci v višini do 0,5 odstotka od svoje odmerjene dohodnine po lastni presoji namenijo kateremu od upravičencev do donacij. Doslej se je ta denar stekal v državni proračun in se porabljal brez posebnega namena, je pred dnevi na seji odbora DZ za finance pojasnila Saša Jazbec s finančnega ministrstva.

Možnost, da zavezanec pol odstotka od svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.

Da svoje celotne dohodnine ne prepustijo državnemu proračunu, pač pa je del namenijo eni ali tudi več organizacijam s posebnega seznama upravičencev do donacij, se po podatkih Finančne uprave RS (Furs) odloči le kakšna tretjina zavezancev. Lani bi lahko vsi skupaj upravičencem namenili približno 9,6 milijona evrov, a so jih dejansko le 4,6 milijona evrov, je razvidno iz podatkov z informativnih izračunov dohodnine.

Lani je tako neporabljenih ostalo pet milijonov evrov, medtem ko se številki za predhodni dve leti gibljeta okoli 4,8 milijona evrov. Kriterij za določitev zneska, ki ga bo vsako leto deležen sklad, so sicer dokončne odločbe o odmeri dohodnine v preteklem letu in ne odločbe za odmero dohodnine določenega leta. Po ocenah ministrstva za finance to za leto 2019 pomeni 6,35 milijona evrov. Denar za sklad bo zagotovljen v okviru rebalansa proračuna za leto 2019.

Kot rečeno, se bodo neporabljena sredstva po novem stekala v poseben sklad, z njimi pa bo upravljalo ministrstvo za javno upravo. Temu je namreč z zakonom o nevladnih organizacijah zaupana priprava razpisov, na katerih bodo nevladne organizacije s svojimi projekti konkurirale za razpoložljiva sredstva.