c S
Leto 2018: Pestro pri prevzemih podjetij 16.12.2018 16:15 Ljubljana, 15. decembra (STA) - Leto so poleg privatizacije NLB zaznamovali tudi številni prevzemi podjetij iz različnih panog. Najbolj je odmevala prodaja Gorenja kitajskemu velikanu Hisense. Poskus prevzema Cinkarne Celje ni bil uspešen, v teku so med drugim še prevzemi Pro Plusa, Perutnine Ptuj in Hotelov Bernardin.

Gorenje v kitajske roke

Velenjski proizvajalec bele tehnike je potem, ko je konec lanskega leta hkrati z obvestilom, da ne bo izpolnil zastavljenih poslovnih ciljev, najavil iskanje strateškega partnerja, letos dobil novega lastnika - kitajsko skupino Hisense. Ta je najbolj prepričala s svojo ponudbo (od štirih ponudnikov so k nadaljnjemu postopku povabili tri, vsi so bili iz Azije) 12 evrov za delnico, medtem ko je tečaj Gorenjevih delnic na Ljubljanski borzi v tistem času znašal okoli šest evrov.

Hisense je že v času od najave, da je izbran na najustreznejšega partnerja, do objave prevzemne ponudbe pridobil nekaj manj kot 33-odstotni delež, nato je v prevzemni ponudbi lastništvo povečal na več kot 95 odstotkov, končno pa je iztisnil tudi preostale delničarje in postal edini lastnik družbe ter jo umaknil z borze. Po kakšnih cenah je delnice kupoval zunaj prevzemne ponudbe, ni znano. Po ceni 12 evrov za delnico je bil 100-odstotni delež vrednoten na 293,1 milijona evrov.

Hisense je napovedal povečanje proizvodnje v Gorenju in dodatno zaposlovanje ter možnost uvedbe proizvodnje televizorjev. V začetku novembra so začeli premijske izdelke Gorenja prodajati tudi na kitajskem trgu.

Spremembe v živilski industriji

Tovarna olja Gea je po novem v lasti družbe Plasta podjetnika Franca Freliha. Plasta je julija najprej od konzorcija, v katerem so bili družbe iz skupine KD in Adriatic Slovenica, družba TKC, Primorski skladi in družba Apis-Vita, odkupila okoli 60-odstotni delež. V prevzemni ponudbi, ki se je iztekla septembra, je delež povečala na okoli 92 odstotkov in kasneje na okoli 95 odstotkov, na novembrski skupščini pa je iztisnila še preostale delničarje. Novi lastnik, ki je zagotovil, da ne načrtuje spremembe sedeža podjetja niti večjega prestrukturiranja, je za celoten delež odštel okoli 6,28 milijona evrov.

Ajdovska živilska družba Mlinotest je v večinski lasti družbe Mlino, ki so jo z namenom nakupa delnic Mlinotesta leta 2014 ustanovili vodilni zaposleni. Letos je med drugim pridobila okoli 33,5-odstotni delež od družbe Vipa holding in okoli odstotek delnic v lasti družbe Fin Vita ter delež povečala na nekaj več kot 78 odstotkov. Fin Vita, katere edini lastnik je Miran Kovač iz Ljubljane, z nekaj manj kot 18-odstotnim deležem ostaja v lastništvu. Okoli dva odstotka je lastnih delnic, družba Marles ima okoli odstotek delnic, preostalo imajo ostali posamični lastniki. Skupščina družbe je junija sprejela sklep o umiku delnic z borze.

Pomurske mlekarne je prevzel avstralski poslovnež slovenskih korenin Anthony Tomažin, ki je prek družbe RRC od Delavske hranilnice oz. njene odvisne družbe DH-Storitve kupil 60,62-odstotni delež mlekarn. Koliko je znašala kupnina, niso razkrili. Tomažin je po prevzemu povedal, da ne načrtuje večjih sprememb pri usmeritvah družbe, jo želi pa z izboljšavami utrditi kot enega od stebrov slovenske mlekarske industrije. Družba RRC je sicer letos postala edini lastnik družbe Žičnice Vogel. V to družbo je vstopila leta 2015, ko je od KD Kapitala kupila 50,05-odstotni delež, nato pa je v treh letih in pol delež povečala na 98,29 odstotka in aprila letos iztisnila preostale delničarje.

Novi lastniki v turističnih družbah

Družbo Certa, ki med drugim obvladuje Hotel Cerkno s tamkajšnjim smučarskim središčem in termami, je prevzela družba Postojnska jama. Ta je po lanskem vstopu v Certa Holding, ki je bil večinski lastnik Certe, in Certo letos lastništvo konsolidirala, med drugim z odkupom nekaj manj kot četrtine Certe od DUTB in Modre zavarovalnice, ter družbi prevzela. Celotna Certa je glede na ceno iz prevzemne ponudbe vrednotena na 15,8 milijona evrov, Certa Holding pa na 7,9 milijona evrov. Družba Postojnska jama, ki upravlja z istoimensko naravno znamenitostjo, je v 74,9-odstotni lasti družbe Batagel&Co Marjana Batagelja, ki je tudi predsednik upravnega odbora Postojnske jame, in 25,1-odstotni lasti Občine Postojna.

Terme Dobrna so od začetka decembra, ko se je iztekla prevzemna ponudba za preostalih okoli tri odstotke delnic, v 98,47-odstotni lasti družbe Alea inženiring iz Celja. Ta je bila do lani 32,88-odstotna lastnica Term Dobrna, nato je lani spomladi v prevzemni ponudbi pridobila še 34,19 odstotka in lastniški delež povečala na nekaj več kot 67 odstotkov. Takrat je za delnico najprej ponudila 2,01 evra, nato pa ponudbo zvišala na 2,40 evra. S pridobivanjem delnic term je nadaljevala. Aprila letos je od podjetja Grafo Lit kupila 5,3 odstotka delnic po ceni 3,94 evra, nato pa od družbe Soros konec avgusta sprva 4,3 odstotka, nato pa oktobra še 20,2 odstotka delnic po ceni 5,30 evra za delnico. Takšna je bila cena tudi v zadnji prevzemni ponudbi. Po tej ceni je celoten delež vrednoten na 3,67 milijona evrov.

Večinski lastnik Naravnega zdravilišča Topolšica je postala družba Intus, katerega polovična lastnika sta Peter Krivc in Axor holding (hotelska veja nekdanjega ACH). V prevzemni ponudbi je delež v termah povečala z 32,01 odstotka na 61,08 odstotka, za ta okoli 29-odstotni delež pa je odštela 443.000 evrov. Celotna družba bi bila po tej ceni vredna 1,5 milijona evrov.

Rekreacijsko-turistični center (RTC) Krvavec je od Uniorja prešel v roke Alpske investicijske družbe podjetnika Janeza Janše. Unior, ki je moral premoženje prodati na zahtevo bank upnic, je kupca za 98,56-odstotni delež izbral decembra lani, nato pa so morali rok za plačilo 1,68 milijona evrov kupnine večkrat podaljšati. Zapletalo se je s podpisom kreditne pogodbe med Banko Intesa Sanpaolo in RTC Krvavec, s katero bi refinancirali celotni finančni dolg RTC Krvavca. Takratni direktor RTC Krvavec Srečko Retuznik, ki je nato kmalu odstopil, je namreč ocenjeval, da bi RTC Krvavec s tem obremenjeval svoje premoženje za izpolnitev obveznosti bodočega kupca. Alpska investicijska družba je junija v prevzemni ponudbi delež povečala na 99,1 odstotka.

Okrepljeni v lastništvu trgovca z metalurškimi izdelki

Lastništvo družbe Kovintrade so še utrdili podpisniki delničarskega sporazuma - uprava Kovintrada ter podjetja Liko, Celjski sejem in Bartimaeus. V prevzemni ponudbi so lastniški delež z 81,36 odstotka povečali za 81,61 odstotka. Kovintrade, celjski trgovec z metalurškimi izdelki, se sicer poteguje za nakup družbe Mersteel SSC iz stečaja Mersteela.

V teku prevzemi Pro Plusa, Hotelov Bernardin in Perutnine Ptuj

Družbo Pro Plus, ki oddaja televizijska programa Pop TV in Kanal A, želi prevzeti družba Slovenia Broadband. Gre za enega največjih prevzemov na področju medijev ter dostopa do televizijskih programov in interneta v Sloveniji, saj ima lastnik Slovenia Broadband, družba United Group, že v lasti telekomunikacijskega operaterja in ponudnika dostopa do kabelske televizije Telemach. Agencija za varstvo konkurence (AVK) odločitve še sprejela. V povzetku relevantnih dejstev, objavljenem novembra, je med drugim navedla, da bi lahko prevzem po dotedanjih ugotovitvah prinesel horizontalne učinke koncentracije na trgu televizijskega oglaševanja, trgu nakupa pravic za prenos športnih vsebin in na veleprodajnem trgu dobave otroških programov. Tako bi združeno podjetje imelo možnost, da bi izvajalo vezano oz. paketno prodajo vseh televizijskih programov, poleg tega bi lahko koncentracija povzročila možnost trajnega usklajenega sodelovanja z drugimi operaterji na trgu ali povečanje zmožnosti za izključevanje, tako da bi poslabšalo pogoje dobave TV programov podjetja Pro Plus drugim operaterjem, zlasti z dvigom licenčnin.

V prizadevanjih za prevzem Hotelov Bernardin je družba Sava v prevzemni ponudbi za preostale delnice, ki jo je objavila skupaj z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), Zavarovalnico Triglav in Kapitalsko družbo (Kad), pridobila 7,61-odstotni delež in lastništvo v tej hotelski družbi povečala na okoli 45,4 odstotka. DUTB ima 35,3-odstotni, Zavarovalnica Triglav 3,4-odstotni, Kad pa 0,02-odstotni delež. Ni pa Sava uspela pridobiti 9,17-odstotnega deleža Gorenjske banke v Hotelih Bernardin, potem ko naj bi srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki obvladuje Gorenjsko banko, pri nadzornikih banke dosegel, da banka ni sprejela ponudbe, čeprav je uprava banke predlagala, naj jo. Še več, Kostić je prek družbe M & V Investments od Deželne banke Slovenija odkupil 0,95 odstotka delnic Hotelov Bernardin in s tem presegel 10-odstotni delež, kar pomeni, da ga glavni delničar v prihodnje ne bo mogel iztisniti iz lastništva.

Slovenska industrija jekla (Sij) se je odločila prodati Perutnino Ptuj. Najprej se je spomladi pogajala s francosko družbo LDC, nato pa septembra pogovore prekinila in se za prevzem dogovorila z ukrajinsko skupino MHP. Pogodbo za 90,69-odstotni delež Perutnine Ptuj, so podpisali novembra, čakajo pa še na odločitev AVK. Soglasje varuhov konkurence v Avstriji, Srbiji, Makedoniji in Romuniji so že pridobili. LDC je opozarjala, da da MHP izigrava trgovinski sporazum med EU in Ukrajino, saj izvaža polproizvode (delno razkoščičene piščančje prsi z eno perutjo), ki jih nato v obratih na Nizozemskem in Slovaškem predela in na police pošilja pod oznako "narejeno v EU".

Neizpeljani postopki

Za prevzem Cinkarne Celje se je letos zanimala družba Anatol iz skupine Martens Management Group, ki je povezana z avstrijskim sistemom Ring International Holding. Junija je objavila prevzemno namero, a nato ni objavila prevzemne ponudbe, uradno ker jim ni bilo omogočen pravočasen skrbni pregled. Vodstvo Cinkarne je bilo nad odločitvijo presenečeno, saj so pred tem že sklicali sejo uprave in nadzornega sveta, na kateri bi odločali o zahtevi za skrbni pregled, o čemer so obvestili tudi potencialnega prevzemnika. Po objavi prevzemne namere so se v medijih pojavile informacije, da naj nekateri lastniki ne bi bili zadovoljni s ponujeno ceno, poleg tega naj bi jih zmotilo to, da ni bilo pravega strukturiranega postopka.

Tovarna akumulatorskih baterij (Tab) Mežica je iskala strateškega partnerja. Južnoafriška družba Metair Investments je v družbi že opravil skrbni pregled, nato pa so bili pogovori prekinjeni. Metair se je namreč ob padcu turške lire in južnoafriškega randa, ki sta najpomembnejši valuti za Metair, osredotočil na optimizacijo poslovanja svojih obstoječih družb.