c S
Gradnja najemnih stanovanj soseske Pod Pekrsko gorco se začenja drugo leto 16.12.2018 16:15 Maribor, 15. decembra (STA) - Državni stanovanjski sklad v Mariboru že nekaj časa načrtuje začetek gradnje večjega števila najemnih stanovanj. V prvem sklopu projekta bodo na lokaciji načrtovane stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco zgradili 401 stanovanje. Gradnja bo potekala v več etapah, kot so za STA povedali na skladu, pa prve vselitve načrtujejo v letu 2021.

Na stanovanjskem skladu so začetek gradnje načrtovali že v letošnjem letu, a so projekt morali vsaj za nekaj mesecev odložiti zaradi dolgih čakalnih vrst za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in s tem posledično neizpolnjenih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Letošnjo jesen so namreč po navodilih Arsa spremenili postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki po novi gradbeni zakonodaji omogoča njegovo pridobivanje sočasno s pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja. To je posledično pomenilo prilagoditev dokumentacije na novo zakonodajo in podaljšan rok predaje vloge za gradbeno dovoljenje, rahlo zamudo pojasnjujejo na skladu.

Za projekt Pod Pekrsko gorco so tako zdaj izdelani idejni projekti, dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je v izdelavi, vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo v več etapah pa nameravajo podati še letos. Na skladu tako pridobitev gradbenega dovoljenja načrtujejo v prvi polovici leta 2019, kmalu zatem se bodo lotili gradnje. Projekt bodo financirali iz lastnih sredstev in nedavno odobrenega 50 milijonov evrov vrednega posojila razvojne banke Sveta Evrope CEB.

Zgrajena stanovanja bodo namenjena stroškovnemu najemu, pri čemer so sedanje prednostne kategorije mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

Kot so še poudarili na skladu, bodo pri načrtovanih novogradnjah še naprej delali na zagotavljanju zadostnega števila cenovno sprejemljivih kakovostnih stanovanj ranljivejšim skupinam, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, dodatno skrb za starejšo populacijo pa bodo namenjali z gradnjo oskrbovanih stanovanj in spremljajočih programov.

V Mariboru tako načrtujejo tudi drugi sklop - stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje, kjer bo okvirno od 420 do 450 stanovanj, med njimi tudi 60 oskrbovanih. Razvoj te soseske je sicer za zdaj še v fazi urbanistično arhitekturnega natečaja in izbora rešitve, zato natančnejša časovnica še ni dorečena.

Stanovanjski sklad sicer za zdaj v celotni podravski regiji skupaj razpolaga s 122 najemnimi stanovanji, od tega jih ima 96 v Mariboru, 12 v Račah, deset v Miklavžu na Dravskem polju in štiri v Lovrencu na Pohorju.