c S
Celjska občina energetsko sanirala polovico javnih objektov 16.12.2018 16:15 Celje, 15. decembra (STA) - Celjska občina je energetsko sanirala polovico javnih objektov. Gre za objekte štirih osnovnih šol ter vrtcev Zarja in Anice Černejeve. Predmet energetske sanacije, ki se je začela poleti, je tudi Celjski dom, na katerem se v okviru energetske sanacije trenutno izvaja obnova ostrešja in zamenjava strešne kritine ter zamenjava stavbnega pohištva.

Vrednost sanacije, ki skupno zajema osem objektov, znaša dobre štiri milijone evrov. Od tega bo podjetje Energetika Celje, s katerim je občina sklenila javno-zasebno partnerstvo, prispevalo nekaj več kot polovico, občina pa bo dodala približno 450.000 evrov, so sporočili s celjske občine. Ministrstvo za infrastrukturo je občini sicer dodelilo 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo javnih objektov, ki bo potekala še prihodnje leto.

V poletnih mesecih, ko na šolah ni bilo pouka, v vrtcih pa manj otrok, so na vseh objektih toplotno zaščitili zunanje stene in zamenjali stavbno pohištvo ter toplotno zaščitili stropove. Izvajalci gradbenih del trenutno odpravljajo še zadnje manjše pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili ob pregledu.

Nadaljnji ukrepi energetske sanacije so bili usmerjeni v dela na strojnih instalacijah in elektro instalacijah. Tako so na Osnovni šoli Glazija v celoti prenovili prezračevanje kuhinje, v izvedbi je tudi prezračevanje telovadnice, trenutno pa so v fazi projektiranja nosilne konstrukcije za postavitev zunanje enote toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode.

Na Celjskem domu pa celjska občina obnavlja tudi historično fasado, ki je v celoti financirana iz občinskega proračuna. Obnova Celjskega doma, kulturnega spomenika in ene najlepših stavb v mestu, poteka skladno s smernicami celjske enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki poleg rednega gradbenega nadzora izvaja konzervatorski nadzor obnove objekta.

V okviru prenove objekta se v prihodnjih letih fazno, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, načrtuje tudi celovita obnova dvorišča. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je v pripravi.