c S
Poslovanje Slovenskih državnih gozdov tudi letos v znamenju sanitarne sečnje 17.12.2018 07:10 Ljubljana/Kočevje, 15. decembra (STA) - Poslovanje podjetja Slovenski državni gozdovi je tudi letos v znamenju sanitarne sečnje. Če se je lani izvajala zaradi podlubnikov, jo letos narekuje vetrolom, ki je decembra lani poškodoval več kot 60 odstotkov državnih gozdov. Letni načrt prodaje, 1,2 milijona kubičnih metrov, so ravno zaradi sanitarne sečnje presegli že v začetku novembra.

"Z vidika dosežene sečnje in prodaje gozdnih lesnih sortimentov bo leto 2018 za Slovenske državne gozdove nadpovprečno leto," so za STA ocenili v gospodarju državnih gozdov.

Cilj prodaje 1,2 milijona kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov so zaradi intenzivne sanitarne sečnje kot posledice decembrskega vetroloma presegli že v prvem tednu novembra, so navedli in spomnili, da so neugodne razmere v začetku leta več kot dva meseca onemogočale delo v gozdovih. Vetrolom je po ocenah poškodoval okoli 1,5 milijona kubičnih metrov drevja.

"Koliko bomo prodali do konca leta, je odvisno predvsem od tega, kako uspešni bomo s prodajo na dražbah ter kakšne so potrebe in finančne zmožnosti slovenskih žagarjev za odkup lesa," so pojasnili. S prodajno ceno so zadovoljni, saj je nad 50 evri za kubični meter lesa.

Ob tem so opozorili, da so se letos precej povišali stroški sečnje in spravila. Razlog za to je v povečanem povpraševanju na trgu, ki ga je povzročila sanacija po lanskem vetrolomu. Stroški sečnje in spravila so v primerjavi z letom 2017 višji za skoraj pet evrov po kubičnem metru - to za državno podjetje pri povečanih količinah pomeni več kot 11 milijonov evrov višje stroške.

"Ne glede na zahtevne razmere, v katerih smo poslovali, je zaostanek za planiranim poslovnim izidom zaradi visokih stroškov sečnje zgolj okoli tri milijone evrov in se bo predvidoma do konca leta izničil, če bomo uspeli odprodati večino zalog na skladiščih," so poudarili v Slovenskih državnih gozdovih.

Slovenski državni gozdovi so lani prodali 1,14 milijona kubičnih metrov gozdnih lesnih sortimentov po povprečni ceni 49,98 evra za kubični meter. Prodajna struktura gozdno-lesnih sortimentov je odražala močen vpliv gradacije podlubnikov, delež sanitarne sečnje je namreč predstavljal več kot 42 odstotkov.

Podjetje je ustvarilo 58,21 milijona evrov prihodkov, 16,88 milijona evrov dobička iz poslovanja in 17,24 milijona evrov dobička pred davki. Na ravni skupine, v kateri sta poleg Slovenskih državnih gozdov še Snežnik in Snežnik Sinpo, je bilo prihodkov 64,50 milijona evrov, dobička iz poslovanja za 16,11 milijona evrov in dobička pred davki za 16,2 milijona evrov.

Neto donos za državo je bil lani nekaj več kot 35,7 milijona evrov oz. 31,3 evra na kubični meter in se je v primerjavi s preteklim koncesijskim sistemom, ki je veljal do 1. julija 2016, ko se je vzpostavilo državno podjetje, več kot podvojil. V koncesijskem sistemu je namreč znašal 11 evrov na kubični meter.

"Na takšen rezultat je vplivala na eni strani rast vrednosti lesa, na drugi pa tudi nižje cene za izvedbo sečnje, spravila, gojenja in vlaganj v gozdno infrastrukturo," so poudarili v državnem podjetju.

S poslovanjem Slovenskih državnih gozdov v 2017 se je ta teden seznanil odbor DZ za kmetijstvo. Ta je imel na mizi sicer poročilo o poslovanju družbe v luči doseganja sedmih ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi, kot to določa zakon. Odbor je ob tem sklenil računskemu sodišču predlagati, naj opravi revizijo poslovanja od ustanovitve do konca letošnjega leta.

V Slovenskih državnih gozdovih so ob tem pojasnili, da nadzor računskega sodišča nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja opredeljuje že zakon o gospodarjenju z gozdovi, ki je državno podjetje vzpostavil.

"Ker bo na podlagi omenjenega zakona računsko sodišče zagotovo vključilo revizijo družbe Slovenski državni gozdovi v svoj program, predlog odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za samo družbo ne predstavlja nobenega novega dejstva," so še pojasnili za STA.

Slovenski državni gozdovi imajo trenutno 240 zaposlenih, od tega jih 50 dela v lastni gozdni proizvodnji, ki so jo začeli vzpostavljati letos s prenosom dejavnosti gozdne proizvodnje iz hčerinske družbe Snežnik.