c S
Sij s peto izdajo komercialnih zapisov do 30 milijonov evrov 14.12.2018 16:11 Ljubljana, 14. decembra (STA) - Skupina Sij je zaključila peto izdajo komercialnih zapisov, s katero je prišla do 30 milijonov evrov. Komercialni zapisi z zapadlostjo dne 13. decembra 2019 imajo najnižjo obrestno mero do sedaj, v višini enega odstotka letno. Namen izdaje je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov je izvajala NLB, so iz Sija sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Dodali so, da je interes vlagateljev sicer presegel zadanih 30 milijonov evrov.

Komercialni zapisi so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD z oznako SIK05. Uvrščeni bodo v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Skupina Sij je sicer v prvih devetih mesecih povečala prihodke od prodaje. V metalurški dejavnosti so ti dosegli 620 milijonov evrov, kar je 8,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prehrambna dejavnost oz. skupina Perutnina Ptuj pa je te povečala za 6,2 odstotka na 204,4 milijona evrov.

V metalurški dejavnosti je bil bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) s 60,9 milijona evrov primerljiv z enakim obdobjem lani, medtem ko je marža EBITDA nekoliko nižja. V prehrambni dejavnosti, ki jo oblikuje skupina Perutnina Ptuj, je EBITDA dosegel 21,5 milijona evrov, kar je 3,8 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Marža EBITDA je bila v primerjavi z enakim obdobjem lani višja.