c S
Celjska občina na območju stare Cinkarne v poskusno remediacijo 14.12.2018 14:12 Celje, 14. decembra (STA) - Celjska občina je v teh dneh na območju stare Cinkarne začela s pilotnim poskusom remediacije z organo-mineralnim substratom z namenom sanacije tal, pri čemer onesnažene zemljine niso izkopavali. Delavci celjskega podjetja Simbio so tako ogradili 100 kvadratnih metrov veliko zemljišče in ga prekrili z geotekstilom, so sporočili z občine.

Na zemljišče je potem Simbio nasul mešanico organske komponente kompostiranega zelenega reza, zeolitne moke in mineralne komponente neonesnažene zemlje iz območja Slovenskih Konjic. Na tako pripravljeno testno območje bodo posejali travo in uredili zasaditev.

Predvidena je tudi postavitev panojev z vsebinskim in slikovnim gradivom o virih onesnaženja tal, poti onesnažil v človekovo telo in predstavitev načina sanacije z ozelenitvijo. Delavci Simbia bodo testno območje urejali, oskrbovali in negovali tako kot ostale parkovne površine, strokovni nadzor nad njihovim delom pa bo opravljal Kmetijski inštitut Slovenije.

Celjska občina se je predlani vključila v evropski projekt GreenerSites, ki je namenjen iskanju rešitev za čistejšo in trajnostno prihodnost mesta z okolico. Samo za pilotne projekte testiranja različnih metod remediacije je občina prejela 37.000 evrov evropskega denarja.

V sodelovanju z zunanjimi partnerji je letos občina preizkusila tri različne metode, ki jih je mogoče uporabiti pri reurbanizaciji okoljsko ter prostorsko degradiranega območja stare Cinkarne. Poleg remediacije s hladno reciklažo in imobilizacijo je občina preizkusila tudi metodo prekrivanja tal z ustrezno mešanico organo-mineralnega substrata, ki so jo zasnovali na oddelku za kmetijsko ekologijo in naravne vire Kmetijskega inštituta Slovenije, in je primerna tudi za zelenice, parke, poti ob prometnicah in preostala območja, kjer so tla onesnažena s težkimi kovinami.

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije so aktivni substrat pripravili iz komposta, mineralnih tal in mineralov zeolita, ki vežejo težke kovine. Da bi določili primerno mešanico vseh sestavin, so pred nekaj meseci v rastlinjaku Infrastrukturnega centra Jablje izvedli lončni poskus. Za kontrolni rastlini so izbrali ozkolistni trpotec in zelenjadnico. Obe rastlini namreč v večji meri vsrkavata težke kovine iz tal.

"Metodo, ki so jo torej strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije preizkusili v kontroliranih razmerah rasti v rastlinjaku, želimo zdaj preizkusiti še na degradiranem območju stare Cinkarne," navajajo na celjski občini.

Projekt GreenerSites se je začel junija 2016, končal pa se bo maja prihodnje leto. Poleg 11 partnerjev iz petih držav srednje Evrope, med katerimi je tudi celjska občina, je v projekt vključenih še 14 inštitucij, ki nastopajo kot pridruženi partnerji.

Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja Srednje Evrope. Celoten projekt je vreden skoraj 3,8 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval nekaj več kot tri milijone evrov, ostali denar bodo zagotovili partnerji.