c S
Objavljen natečaj za direktorja vladne službe za zakonodajo 14.12.2018 13:58 Ljubljana, 14. decembra (STA) - Predsednik vlade je danes objavil javni natečaj za položaj direktorja vladne službe za zakonodajo. Zadnji dan za prijavo je 31. december, kandidati pa morajo k njej predložiti tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja službe v petletnem mandatnem obdobju. Zdaj je na čelu službe kot v. d. Janez Pogorelec.

Kot je razvidno iz natečaja, ki je objavljen na spletni strani ministrstva za javno upravo, mora kandidat med drugim imeti najmanj sedmo stopnjo izobrazbe s področja prava, najmanj sedem let delovnih izkušenj, višjo raven znanja tujega jezika in pravniški državni izpit.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.

Poleg tega kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Prav tako zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Služba za zakonodajo je sicer samostojna strokovna služba vlade. Njena osrednja naloga je, da z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom Slovenije, s pravom Evropske unije in z vidika pravil pravne tehnike obravnava predloge zakonov in drugih predpisov ter skrbi za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti.