c S
Šole, vrtci in bolnišnice z boljšimi rezultati pri nadzoru nad uporabo objektov v javni rabi 14.12.2018 11:50 Ljubljana, 14. decembra (STA) - Gradbena inšpekcija je letos izvedla nadzor nad uporabo objektov v javni rabi. Akcija je bila usmerjena v nadzor tistih objektov, v katerih se zadržuje večje število ljudi - šole, vrtce, bolnišnice, nakupovalne centre, javne ustanove, kopališča, mrliške vežice in stavbe za razvedrilo. Rezultati akcije nadzora so bili opazno boljši kot lani.

Kot so zapisali na gradbeni inšpekciji, je bilo ob sicer večjem številu uvedenih in zaključenih postopkov število izdanih odločb manjše. Inšpekcijska odločba je bila zaradi ugotovljenih kršitev izdana le v 2,9 odstotka postopkov.

V okviru akcije je bilo uvedenih 381 upravnih in dva prekrškovna postopka. Inšpekcija je v zvezi z ugotovljenimi kršitvami izdala 12 upravnih odločb. Od teh je bila v šestih primerih prepovedana uporaba objekta, v enem primeru odrejena odprava nepravilnosti, v treh primerih odstranitev objekta, v dveh primerih pa je inšpekcija nelegalno gradnjo odklopila od komunalne infrastrukture.

Na splošno pa inšpekcija ugotavlja, da so uporabna dovoljenja starejšega datuma ponekod premalo določna v izreku, hkrati pa je projektna dokumentacija, ki je podlaga za gradbeno in/ali uporabno dovoljenje, praviloma shranjena na mikrofilmih, občasno v zelo slabem stanju. V tovrstnih primerih je ugotavljanje dejanskega stanja močno oteženo.

Večjih odstopanj od pravnega reda inšpekcija ni ugotovila. Ponekod, zlasti pri starejših objektih manjkajo ustrezni vpisi v katastre, sploh v primerih, kadar so pridobljena uporabna dovoljenja po zakonu o graditvi objektov za rekonstrukcije in se ne spremenijo gabariti.