c S
Celjska občina pozvala Voc Ekologijo k vzpostavitvi prvotnega stanja na območju stare Cinkarne 14.12.2018 08:02 Celje, 14. decembra (STA) - Celjska občina je Voc Ekologijo danes pozvala, da nemudoma vzpostavi prvotno stanje na območju stare Cinkarne. Občinske strokovne službe so namreč ugotovile, da je podjetje s svojimi deli pri čiščenju območja, ki ga je vzelo v zakup, poseglo tudi na območje vzhodnega kanala, kjer je prišlo do razkritja kompozita in zmanjšanja izolacijske plasti.

Kot so za STA povedali na celjski občini, jih družba Voc Ekologija v dopisu prejšnji teden ni obvestila, da namerava pri čiščenju območja posegati tudi na območje omenjenega vzhodnega kanala. Po zakupni pogodbi je bilo podjetje seznanjeno, da leži zemljišče, ki je predmet zakupa, na območju stare Cinkarne, kjer ni sprejetega izvedbenega prostorskega akta.

Približno polovica zemljišča je bila zarasla, na zemljišču je bil odložen tudi odpadni material.

"Po zakupni pogodbi je zakupnik dolžan na svoje stroške sam poskrbeti za ureditev zemljišča in za odstranitev odpadnega materiala in morebitnih odpadkov, ki bi nastali pri urejanju zemljišča, skladno s predpisi o urejanju odpadkov. Pri tem je dolžan na svoje stroške za nameravane posege predhodno pridobiti vsa potrebna soglasja pristojnih soglasodajalcev ter vsa potrebna upravna dovoljenja," pojasnjujejo na celjski občini.

Navedli so tudi, da je zakupnik dolžan zemljišče v času trajanja zakupa uporabljati ter vzdrževati kot dober gospodarstvenik in s tem v zvezi nosi vse investicijske stroške, stroške tekočega vzdrževanja, čiščenja in druge morebitne stroške.

Kot poročajo mediji, je minuli konec tedna podjetje Voc Ekologija začelo na območju stare Cinkarne, ki je v lasti celjske občine, urejati parkirišče. Da se na tem območju nekaj dogaja, so bližnji občani najprej zavohali. Po mnenju koordinatorja Civilne iniciative Celje Borisa Šuštarja so delavci Voca očitno naleteli na jame s katranom.

Ob urejanju parkirišča je Voc posegel tudi v del, ki ga je pred leti saniralo podjetje Stonex. Podjetje naj bi tako preprosto odmaknilo nasip in s tem plast, ki je preprečevala, da bi nastale poškodbe pri izvedenih delih. Za sanacijo tega območja, ki jo je celjski občini naložila EU, je občina plačala 1,3 milijona evrov.

Po besedah Šuštarja se je ponovno izkazalo, da celjska mestna oblast skrajno podcenjujoče in nestrokovno obravnava po vseh doslej zbranih dokazih najbolj onesnaženo območje stare Cinkarne. Prav na sotočju Hudinje in Voglajne so zakopani sodi katrana in vseh mogočih strupenih snovi in prekrivanje teh je diletantstvo brez primere.

Ker je raziskava na območju nove Cinkarne nesporno ugotovila ogrožanje vodotokov in podtalnice z območja nove Cinkarne, pa je to vsaj pol manj onesnaženo, kot je 17 hektarjev stare Cinkarne, so takšni posegi za Šuštarja na tem območju nestrokovni in nujno potrebni presoje strokovnih služb in inšpekcij na okoljskem ministrstvu, še poročajo mediji.