c S
Trgovine in bencinski servisi večinoma z ustreznim uporabnim dovoljenjem 13.12.2018 17:29 Ljubljana, 13. decembra (STA) - Gradbena inšpekcija v letošnji akciji nadzora nad uporabo trgovin, trgovskih centrov in bencinskih servisov oz. objektov državnega pomena ni ugotovila večjih odstopanj od pravnega reda. Izdala je tri upravne odločbe, s katerimi je v dveh primerih prepovedala uporabo objekta, v enem primeru pa odredila odstranitev objekta.

Gradbena inšpekcija, ki je v okviru nadzora preverjala, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu, ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja in ali gre za objekt, ki ima uporabno dovoljenje po zakonu, v glavnem ugotavlja, da so uporabna dovoljenja starejšega datuma ponekod premalo določna v izreku, hkrati pa je projektna dokumentacija, ki je podlaga za gradbeno in/ali uporabno dovoljenje, praviloma shranjena na mikrofilmih in občasno v zelo slabem stanju.

"Pri nadzoru uporabe trgovskih centrov, trgovin in bencinskih servisov tako ni bilo ugotovljenih večjih odstopanj od pravnega reda. Ponekod pa inšpekcija poroča, da si investitorji pred pričetkom uporabe objektov sicer pridobijo uporabno dovoljenje, vendar ne poskrbijo za vpis objekta v uradne evidence zemljiškega katastra in katastra stavb," so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Inšpekcija je v okviru te akcije uvedla 260 upravnih in dva prekrškovna postopka. Izdala je tri upravne odločbe in en plačilni nalog pravni osebi in odgovorni osebi pravne osebe zaradi uporabe objekta brez uporabnega dovoljenja. Od treh upravnih odločb je bila v dveh primerih prepovedana uporaba objekta in v enem primeru odrejena odstranitev objekta.

Postopki so bili do dneva sestave poročila ustavljeni v 187 primerih, od tega 70 na zapisnik in 117 s sklepom o ustavitvi postopka oziroma izvršbe. V delu postopkov dejansko stanje še ni dokončno ugotovljeno.

"Sicer pa inšpekcija ugotavlja, da je stanje na terenu zadovoljivo, saj je bilo le v 1,2 odstotka postopkov treba izdati inšpekcijsko odločbo," so navedli na ministrstvu.