c S
DZ potrdil spremembe pri izvrševanju proračuna za leto 2019 14.12.2018 08:00 Ljubljana, 13. decembra (STA) - DZ je danes soglasno z 51 glasovi sprejel novelo zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2018 in 2019. Z njo se zagotavlja zadostna sredstva za dodatne obveznosti, ki jih je med letom prevzela država. Gre sicer za tehnični zakon, ki bo omogočil, da bo januarja izvrševanje novega proračuna lahko nemoteno steklo.

Vlada z novelo zakona odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za prihodnje leto prevzela država. Med temi so dogovor z občinami o zvišanju povprečnine, poleg redne tudi izredna uskladitve pokojnin v jeseni ter vzpostavitev novega proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.

"Kljub ugodni gospodarski rasti je pri proračunskem načrtovanju potrebna previdnost, saj se gospodarska aktivnost tako doma kot na mednarodnih trgih umirja," je uvodoma pred prevelikimi apetiti posvaril finančni minister Andrej Bertoncelj.

Čeprav vlada za prihodnje leto načrtuje proračunski presežek, kar namerava zapisati v rebalans, ki ga še pripravlja, se bodo z novelo zakona odhodki proračuna zmanjšali za 60 milijonov evrov. Toliko namreč namerava vlada prihraniti s podaljšanjem omejitve izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev. "Ukrep je namenjen ustvarjanju fiskalnega prostora za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja," je pojasnil Bertoncelj.

Ne bo pa država več varčevala na račun omejitev pri usklajevanju socialnih transferjev. Te je namreč iz osnutka novele zakona črtal že matični odbor DZ za finance, ko je državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec povedala, da se bodo na področju transferjev posameznikom in gospodinjstvom in na področju družinske politike s 1. januarjem 2019 sprostili vsi omejevalni ukrepi.

Zaradi dogovora z občinami o zvišanju povprečnine je v noveli zakona predvidenih dodatnih 32,5 milijona evrov za občine. Primeren obseg sredstev za financiranje osnovnih nalog občin se bo namreč z letošnjih 551 evrov zvišal na 573,50 evra na prebivalca. Če DZ novele zakona ne bi sprejel, bi se povprečnina zvišala zgolj za sedem evrov.

Poleg redne je prihodnje leto predvidena še izredna uskladitev pokojnin, in sicer bo njena višina odvisna od letošnje gospodarske rasti. Zvišuje se tudi obseg sredstev za izplačilo letnega dodatka za upokojence, vendar se bo ta tudi prihodnje leto namesto v dveh izplačal v petih različnih višinah. "Višina letnega dodatka se v vseh razredih povečuje," je o tem dejal minister.

Na podlagi spomladi sprejetega zakona o nevladnih organizacijah se z novelo zakona zagotavlja pravne podlage za ustanovitev posebnega sklada za financiranje nevladnih organizacij. Vanj se bodo stekala sredstva od 0,5 odstotka odmerjene dohodnine, za katerega zavezanci niso sami določili prejemnika.

Novela zakona poleg tega rahlja omejitve pri zaposlovanju v javni upravi, in sicer bodo na ministrstvu za okolje in prostor ter inšpektoratu za delo lahko zaposlili po deset novih delavcev. Državni organi pa bodo lahko prihodnje leto povečali število zaposlenih za 0,8 odstotka v primerjavi s stanjem iz konca leta 2017. Prav tako bo dovoljeno dodatno zaposlovanje za čas predsedovanja Slovenije EU.