c S
Posavska podjetja si obetajo rekordno skupno dodano vrednost 14.12.2018 09:08 Krško, 14. decembra (STA) - Posavska podjetja si ob koncu leta obetajo 90 milijonov evrov čistega dobička, s čimer bodo primerljivi lanski izid presegla za 10 milijonov evrov. Hkrati načrtujejo, da bodo s 530 milijoni evrov prvič ustvarila več kot pol milijarde evrov skupne dodane vrednosti. Za prihodnja leta pričakujejo, da se bo rast umirila, vendar brez nihanj navzdol.

Direktor posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek je za STA ocenil, da je stanje posavskih podjetij na zavidljivi ravni in da ni panoge ali dejavnosti, kjer se vodstva ne bi pohvalila, da imajo naročil kot še nikoli doslej.

Večina proizvodnih podjetij ima tudi prihodnje leto najmanj do poletja že pokrito z naročili, nekatera pa že celotno leto in tudi rezervirane zmogljivosti za leti 2020 in 2021. Sicer pa v prihodnjem letu pričakujejo približno 100 milijonov evrov čistega dobička, je napovedal.

Širšo posavsko regijo sicer sestavlja šest občin, tamkajšnje gospodarstvo pa je s skoraj 63 odstotki vseh prihodkov na tujih trgih izvozno usmerjeno. V regiji se najpomembnejši energetiki pridružujejo kmetijstvo s pridelovanjem sadja, vinogradništvom in zelenjadarstvom, turizem ter lesna, elektro in kovinska industrija. Pomembni so tudi samostojni podjetniki in gospodarske družbe z izvenobmočnimi sedeži kot Siliko, Duropack, Numip, SOP International, Krka in druge.

Med glavnimi energetskimi družbami je Gorišek navedel Gen energijo, Termoelektrarno Brestanica, Hidroelektrarne na spodnji Savi in Nuklearno elektrarno Krško. Med drugimi podjetji prednjačijo glavni izvozniki Vipap Videm Krško, Kovis, Stilles, Tanin Sevnica, Preis Sevnica, I. H. S., Willy Stadler, Metalna Senovo, Plastoform Blanca, Lisca in drugi.

Glede naložb je dejal, da so posavska podjetja pri večjih previdnejša. Vlagajo predvsem v posodobitve, povezane z digitalizacijo, oz. investirajo v opremo, ki je povezana z dvigom produktivnost in v povezavi z že znanimi naročili. Po Goriškovih podatkih največjo naložbo vodi podjetje Kovis in sicer v posodobitev livarne v Štorah, letošnja največja posavska naložba pa sta bila remont in varnostna nadgradnja krške nuklearke. Sicer pa je zadolženost posavskih podjetij splošno gledano minimalna, je pristavil.

Podjetja s sedežem v Posavju so konec preteklega leta zaposlovala nekaj manj kot 12.000 ljudi. Sicer pa so po Goriškovih besedah tamkajšnja glavna težava kadri. Opozoril je tudi, da je vprašanje ustrezno usposobljenih kadrov zaznamovalo iztekajoče se leto. Pri tem problemu zato od države pričakujejo poenostavitve pri zaposlovanju tujcev in spremembo šolskega programa v srednjih in višjih šolah v smeri večjega sodelovanja in potreb gospodarstva.

Med infrastrukturnimi problemi je izpostavil, da projekt gradnje osrednjega dela ceste tretje razvojne že dlje časa miruje, morali bi tudi pospešiti gradnjo povezave med Krškim in Brežicami ter posodobiti železniško infrastrukturo na progi Ljubljana-Zagreb.

Med regijskimi priložnostni je navedel nadaljnjo krepitev turizma, gradnjo drugega bloka krške nuklearke, dokončanje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi in odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini, logistični center Feniks, cestno navezavo Mirnske doline in omenjeni osrednji del ceste tretje razvojne osi.

Sicer pa posavsko gospodarstvo še nikoli ni bilo v tako dobrem stanju, kot je letos, in kljub napovedanemu svetovnemu umirjanju v prihodnjih letih Gorišek pričakuje zmerno rast na vseh ravneh.

Po podatkih sevniške območne službe Zavoda RS za zaposlovanje je bila stopnja registrirane brezposelnosti na območju Posavja oz. upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica konec septembra v povprečju devetodstotna, medtem ko je bila na državni ravni 7,8-odstotna. Glede na primerljivo lansko obdobje se je znižala za slab odstotek.

Na območju upravne enote Krško je bila konec septembra 10,1-odstotna, na Brežiškem 9,6-odstotna in na Sevniškem 6,6-odstotna. Velik delež Posavcev je sicer zaposlen zunaj svojih občin.

Sicer v Posavju težje govorijo o večjih zaposlovalcih. Letos so največ zaposlovali v predelovalni dejavnosti oz. v proizvodnji kovinskih izdelkov, izdelkov iz gume in plastike, proizvodnji pohištva, elektronskih in optičnih izdelkov ter papirja. Potem še v gradbeništvu z zaključnimi deli, v gostinstvu, trgovini, zdravstvu in socialnem varstvu ter v prometu in skladiščenju.

V prihodnjih šestih mesecih nove zaposlitve pričakujejo v gradbeništvu, predelovalni dejavnosti, na področjih prometa in gostinstva in v raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

Za prihodnja leta pričakujejo, da se bo povprečna regijska brezposelnost še nižala. Prihodnje leto naj bi dosegla 7,7 odstotka, leta 2020 pa 7,2 odstotka, so še zapisali v sevniški območni službi.