c S
Vlada napoveduje zakonodajo za izboljšanje stanja na področju gasilstva 13.12.2018 14:20 Ljubljana, 13. decembra (STA) - Vlada bo predvidoma do konca letošnjega leta v državni zbor znova vložila predlog dopolnitev zakona o gasilstvu, ki bo na podlagi sklenjenega stavkovnega sporazuma ustrezneje in primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici uredil dodatek za stalnost. Obenem je ministrstvo za obrambo že pripravilo izhodišča za nov zakon o gasilstvu.

Kot so po današnji seji sporočili z vlade, izhodišča za nov zakon o gasilstvu velik poudarek dajejo tudi izboljšanju položaja gasilcev. Vlada se namreč "zavzema za izboljšanje stanja na področju gasilstva kot pomembne humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem interesu," so zapisali.

Sicer se je vlada na seji izrekla proti predlogu dopolnitev zakona o gasilstvu, ki ga je sredi novembra v parlamentarni postopek vložila poslanska skupina SDS. Zakonski predlog operativnega prostovoljnega gasilca opredeljuje kot odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerim se stimulira zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcu znižajo zavarovalne premije in imajo davčne olajšave.

Po zakonskem predlogu SDS bi se zaradi narave dela gasilcev zagotovila sredstva za njihovo zavarovanje in za preventivne zdravstvene preglede. Poleg tega bi država prostovoljnim operativnim gasilcem zagotovila financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan izvajanja operativnih nalog gasilstva tudi dodatno pokojninsko zavarovanje.

V obrazložitvi svojega odklonilnega stališča je vlada med drugim zapisala, da zakonski predlog SDS v pretežnem delu ne sledi načelu določnosti, ki zahteva pripravo splošno razumljivih in jasnih predpisov. Tako po oceni vlade sploh ni razvidno niti katere zavarovalne premije naj bi se delodajalcem znižale, niti kakšne bi bile njihove davčne olajšave.

Iz predlagane rešitve tudi ni razvidno, ali se rešitev nanaša zgolj na nove zaposlitve ali tudi na že obstoječe zaposlitve, je opozorila vlada. Poleg tega so predlagane določbe, ki predvidevajo stimuliranje zaposlovanja gasilcev na način, da se delodajalcu znižujejo zavarovalne premije in imajo davčne olajšave, po mnenju vlade nesistemske, saj urejanje davčnih vsebin v nedavčnih zakonih praviloma ni dopustno.

Vlada tudi meni, da v zakonskem predlogu SDS ni jasno razvidno, "kakšno zdravstveno zavarovanje naj bi prostovoljnim gasilcem zagotavljala država, ali dopolnilno ali dodatno, smiselno enako vprašanje pa se zastavlja tudi glede zagotavljanja pokojninskega zavarovanja - ali gre za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ali dodatno pokojninsko zavarovanje".

Prav tako je vlada opozorila, da mora vsak predlog zakona vsebovati tudi oceno finančnih posledic za državo, pa tudi za lokalne skupnosti. "Predlog obravnavanega zakona te ocene nima, navaja se zgolj, da jih bo imel, vendar natančne ocene zaradi narave novih pravic ni mogoče podati," so še sporočili.