c S
Leto 2018: Koroško gospodarstvo spodbudno, težave na trgu dela 13.12.2018 11:42 Dravograd, 13. decembra (STA) - Gospodarska slika Koroške je ob koncu leta v več kazalcih spodbudna. Gospodarstvo je uspešno izvozno naravnano, povečuje se število delovno aktivnih, v primerjavi s slovenskim povprečjem regija izstopa po rasti naložb. Težave pa so na trgu dela: poglabljajo se strukturna neskladja, delavci so vse starejši. Na to opozarja tudi Skei Koroška.

Koroško gospodarstvo uspešno nadaljuje svojo izvozno naravnanost, je za STA izpostavila direktorica GZS Območne zbornice Koroška Aleksandra Gradišnik. Največji izvozniki so obenem tudi največji zaposlovalci. To so družbe iz skupine Slovenska industrija jekla (Sij) Metal Ravne in Ravne Systems, sledijo Tab Mežica, Adient Slovenj Gradec, CNC P&K Pušnik iz Radelj ob Dravi, Grammer Automotive iz Slovenj Gradca, dravograjski Monter in mežiški Cablex-M.

V vodilnih družbah regije dosegajo tudi visoke dodane vrednosti na zaposlenega, kar je pomemben kazalnik razvojne naravnanosti podjetij. Koroška izstopa tudi po investicijah, ki še vedno rastejo v primerjavi s slovenskim povprečjem, je poudarila Gradišnikova.

Med večje naložbe v regiji spada gradnja nove Lekove tovarne na Prevaljah. Še vedno sicer ni znano, kakšna bo prihodnost te tovarne, saj Novartis še ni sprejel odločitve. Ob položitvi temeljnega kamna aprila lani je bila celotna naložba ocenjena na 105 milijonov evrov.

Družba Petrol je letos na Ravnah na Koroškem 1,6 milijona evrov namenila za novo umeščeni postroj za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki predstavlja zaključek prve faze naložbe v posodobitev tovrstnih zmogljivosti na Ravnah. Sij Metal Ravne je letos za naložbe namenil 5,3 milijona evrov, od tega največ, štiri milijone evrov, za kontinuirno peč Ebner. Družba Sij Ravne Systems pa je letos za naložbe namenila okoli 2,5 milijona evrov, so za STA pojasnili v Siju.

Ob teh spodbudnih podatkih pa se tudi regijsko gospodarstvo na drugi strani sooča z demografskimi trendi, ki kažejo pospešeno staranje prebivalstva, opozarja Gradišnikova. Indeks staranja prebivalstva v regiji znaša 136,4, medtem ko je na ravni celotne države ta indeks 129,2. Povprečna starost prebivalcev Slovenije je 43,3 leta, na Koroškem pa okoli 44 let, kar predstavlja izziv za prilagajanje delovnih mest starejši populaciji.

Tudi vodja koroških uradov za delo Zavoda RS za zaposlovanje Jasmina Uršič je za STA izpostavila, da je na regijskem trgu dela ključen izziv povečanje delovne aktivnosti starejših, dolgotrajno brezposelnih in nižje izobraženih. Poleg tega se še naprej poglabljajo strukturna neskladja med ponudbo in povpraševanjem, predvsem na delovnih mestih, ki zahtevajo srednjo poklicno izobrazbo.

So pa medtem širše pozitivni gospodarski trendi v minulih letih spodbudno vplivali na nekatere druge kazalce na trgu dela v regiji. Tudi letos se je tako povečevala zaposlenost v regiji. Po podatkih državnega statističnega urada je bilo septembra letos na Koroškem po lokaciji delovnega mesta 24.863 delovno aktivnih prebivalcev, kar je za 514 oseb oziroma 2,1 odstotka več kot septembra lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti je septembra na Koroškem znašala sedem odstotkov (v Sloveniji 7,8 odstotka), v primerjavi s septembrom 2017 pa se je znižala za 0,9 odstotne točke. Močno se je znižalo tudi število prijavljenih brezposelnih.

Ob tem pa mnoga koroška podjetja, predvsem v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in turizmu, ki se že nekaj časa srečujejo s pomanjkanjem primernih kadrov, privabljajo delavce iz tujine. V družbi Tab Mežica tuji delavci predstavljajo že petino zaposlenih, v Metalu Ravne osem odstotkov. Največ tujih delavcev prihaja iz Bosne in Hercegovine, s katero ima Slovenija sporazum o zaposlovanju. Na drugi strani pa se še naprej mnogi Korošci vozijo na delo v sosednjo Avstrijo.

Tudi zato, da bi delavci delovna mesta v regiji prepoznali kot privlačna, si koroška regijska organizacija Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) že dlje časa prizadeva za zvišanje plač, predvsem za delavce, ki delajo v najtežjih pogojih dela. Marsikje so se plače povišale, pravi predsednik regijske organizacije Skei Vili Novak, nadaljujejo pa se prizadevanja za višje plače v ravenskih družbah skupine Sij, kjer so 29. novembra organizirali dveurno opozorilno stavko.

Sicer pa glede na splošno zaznano ohlajanje gospodarstva Gradišnikova z regijske območne zbornice ugotavlja, da letošnje leto bistvenih sprememb še ni prineslo, se pa podjetja že pripravljajo tudi na napovedane spremembe. V prihodnjem letu se bo pokazalo, kaj ohlajanje rasti prinaša Koroški, ki je gospodarsko tesno vpeta v mednarodne tokove, je Gradišnikova previdna v napovedih.

V družbah skupine Sij so medtem že opazili nekoliko manjše povpraševanje in slabši dotok novih naročil v tretjem četrtletju. V zadnjem četrtletju so se nato povpraševanja rahlo okrepila in pričakujejo, da se bo pozitiven trend nadaljeval tudi v začetku leta 2019. Večjo previdnost opažajo pri kupcih, ki delujejo v avtomobilski industriji. V prihodnjem letu predvsem pričakujejo visoko rast porabe jekla v segmentih gradbeništva, strojegradnje, prehrambnega sektorja in ekologije.