c S
ECB bo predvidoma zakoličila konec neto nakupov obveznic 13.12.2018 07:37 Frankfurt, 13. decembra (STA) - Svet Evropske centralne banke (ECB) bo na zadnji letošnji seji predvidoma dokončno potrdil konec neto nakupov obveznic v okviru programa odkupovanja obveznic, ki ga je zagnal marca 2015 in v okviru katerega so ECB in nacionalne centralne banke v evrskem območju do konca novembra odkupile skupno za skoraj 2600 milijard evrov vrednostnih papirjev.

Program odkupovanja dolžniških vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu je ECB marca 2015 začela izvajati, da bi povečala razpoložljivo likvidnost v finančnem sistemu v boju proti deflacijski nevarnosti. Najpomembnejši del tega širšega programa je odkupovanje državnih obveznic.

Program se je sprva začel z mesečnimi odkupi v višini največ 60 milijard evrov, marca 2016 se je nato zgornja meja zvišala na 80 milijard evrov, aprila 2017 se je spet spustila na 60 milijard, z letošnjim letom pa je najprej upadla na 30 milijard evrov, oktobra pa na 15 milijard evrov. Svet ECB že nekaj časa napoveduje, da bo z novim letom neto nakupov obveznic konec, centralne banke evrosistema pa bodo za nakupe namenjale le še prihodke od dospelih obveznic.

Danes naj bi to novo fazo postopnega ugašanja enega od najpomembnejših izrednih protikriznih ukrepov ECB dokončno potrdili. Ob koncu novembra so imele sicer ECB in nacionalne centralne banke v lasti skoraj 2600 milijard evrov dolžniških vrednostnih papirjev in znotraj tega blizu 2100 milijard evrov obveznic javnega sektorja.

Svet ECB bo na začrtani poti po napovedih vztrajal kljub ne ravno spodbudnim makroekonomskim signalom. BDP v evrskem območju se je npr. v tretjem letošnjem trimesečju v luči padca v Nemčiji in stagnacije v Italiji na četrtletni ravni zmanjšal za 0,2 odstotka.

Predsednik ECB Mario Draghi je nedavno dejal, da kljub temu ne vidi razlogov, da bi se gospodarska rast v prihodnje nenadoma prekinila, saj po njegovih besedah ne gre za daljše obdobje ohlajanja.

V vsakem primeru bo denarna politika ostala spodbujevalno naravnana. Ob reinvestiranju prihodkov od dospelih obveznic v nakupe novih naj bi ključna obrestna mera pri nič odstotkih ostala še vsaj čez poletje 2019.

ECB bo sicer danes objavila tudi najnovejše napovedi za gospodarsko rast in inflacijo. Po napovedih naj bi nekoliko poslabšala napovedi za rast BDP.