c S
Poslovanje novomeške občine na splošno pozitivno, v nekaterih primerih nepravilnosti 12.12.2018 15:07 Novo mesto, 12. decembra (STA) - Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je poslovanje občine in občinske uprave v zadnjem mandatu ocenil kot splošno pozitivno. Pri delovanju občine so nadzorniki zaznali velik napredek, pri nadzorih pa so se srečevali tudi z zadevami, ki bi jih bilo treba rešiti in pomanjkljivosti odpraviti, je dejal predsednik odbora Dušan Černe.

Černe je na današnji novinarski konferenci dodal, da je hkrati še veliko področij, kjer bo morala občina storiti korak naprej.

Kot primer je navedel štiri letošnje nadzore: nadzor delovanja svetniških skupin, poslovanja Dolenjskih lekarn, katerih ustanoviteljice so območne občine, nadzor odpisa občinskih terjatev in dela nekdanje Agencije za šport oz. novoustanovljenega Zavoda Novo mesto.

Pri nadzoru delovanja svetniških skupin so ugotovili, da so bila v nekaterih primerih prekoračena sredstva za njihovo delovanje, hkrati pa je vprašljivih več izdatkov, ki so jih uveljavljale nekatere svetniške skupine. Navedel je različne strokovne ekskurzije, nakup določenih knjig, izobraževalne tečaje in podobno.

Več nepravilnosti so ugotovili tudi pri poslovanju Dolenjskih lekarn, "ki so te narave, da jih bo treba odpraviti", pri odpisu občinskih terjatev pa so naleteli predvsem na to, da je bilo odpisanih večje število terjatev za plačilo komunalnih taks.

Pri vseh teh odpisih so sicer ugotovili, da je terjatvam potekel zastaralni rok, vendar pa so določena podjetja še vedno in nepretrgoma poslovala z novomeško občino ali njenimi zavodi. "Tukaj zastopamo stališče, da bilo treba, kljub temu, da je zastaralni rok potekel, te terjatve izterjati," je poudaril prvi nadzornik.

Glede nadzora Zavoda Novo mesto je dejal, da so se pri njegovem delovanju med drugim srečali z vprašanjem neizterjanih terjatev oz. s problemom s temi povezanih oseb oz. vršilca dolžnosti direktorja. Zaradi tega primera ugotavljajo, da v Mestni občini Novo mesto "obstaja veliko tveganje pri povezanih osebah". Hkrati občinsko vodstvo pozivajo, naj v prihodnjem mandatu tem vprašanjem in določilom zakona o preprečevanju korupcije ter zakona o integriteti posveti več pozornosti.

Z nekaterimi primeri, predvsem s primerom Zavoda Novo mesto, so seznanili tudi tožilstvo, s primerom Dolenjskih lekarn pa Komisijo za preprečevanje korupcije, računsko sodišče in državno revizijsko komisijo. Z nekaj preostalimi primeri so seznanili samo svete zavodov, hkrati pa so za nekatere primere prejeli zahtevo policije za posredovanje podatkov. Med temi je še Černe navedel primera rekonstrukcije novomeškega Glavnega trga in družbe Cerod.