c S
Plače morajo omogočati dostojno življenje 12.12.2018 14:41 Ljubljana, 12. decembra (STA) - Ministrica za delo Ksenija Klampfer kot enega glavnih izzivov ministrstva na področju brezposelnosti vidi motiviranje dolgotrajno brezposelnih. Hkrati pa je vse večji izziv pomanjkanje ustreznih kadrov, za kar že sprejemajo ustrezne ukrepe, je povedala. Plače pa morajo omogočati dostojno življenje brez socialnih prejemkov, meni.

Na področju brezposelnosti je eden glavnih izzivov ministrstva po besedah ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti motivacija dolgotrajno brezposelnih. Naslavlja ga med drugim konec novembra sprejeti načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019, za katere je predvidenih 91,4 milijona evrov.

"Nekdo se morda lahko zelo hitro zadovolji s svojim položajem neaktivnega," je opozorila. Glede na to je treba po njeni oceni minimalno plačo zvišati, da se bo "izplačalo delati".

Vse večji izziv po drugi strani predstavlja pomanjkanje ustreznih kadrov, je opozorila. Predlaga dve rešitvi. Prva so ekonomske migracije, ki jih želijo na ministrstvu olajšati z meddržavnimi sporazumi o zaposlovanju tujih državljanov. Slovenija je takšen sporazum doslej podpisala z Bosno in Hercegovino ter Srbijo, v načrtu pa ima še sporazum z Ukrajino. Pogovori zanj že potekajo, pripravljen je tudi že osnutek sporazuma. "Ukrajina ima tudi več visokotehnološkega kadra, ki ga tako zelo potrebujemo," je dodala.

Drugo rešitev na ministrstvu vidijo v podaljševanju delovne aktivnosti v starostni skupini od 58 do 65 let, pri čemer bo treba po ministričinih besedah predvsem vplivati na miselnost delodajalcev, da bodo prepoznali potencial starejših delavcev.

Izziv ostaja tudi problematika prekarnosti, ki jo razume kot veliko družbeno težavo. "Prekarnost običajno opisujem kot nekaj sprevrženega v 21. stoletju. Glede na to, da še vedno prihaja do kršitev delovnopravne zakonodaje na toliko različnih načinov, je hitro ukrepanje nujno potrebno," je dejala in poudarila, da ima prekarnost posledice na številnih področjih. Ukrepanje proti njej predstavlja eno od prioritet ministrstva, rešitve pa bo med drugim iskala medresorska delovna skupina, ki jo že ustanavljajo. Ministrica želi pripraviti tudi strategijo boja proti prekarnosti.

Ena od rešitev je po njenih ocenah tudi kadrovska okrepitev inšpektorata za delo. Z zakonom o izvrševanju proračuna je inšpektorat dobil odobrenih deset dodatnih delovnih mest, za katere ministrica upa, da jih bodo lahko kmalu zapolnili. Opozarja pa, da tudi na tem področju prihaja do pomanjkanja kadrov. "Imamo razpis, a ni pravega odziva. Delovno mesto inšpektorja za delo je seveda izpostavljeno in zahteva določeno mero odgovornosti, hkrati pa je del plačnega sistema, ki ne omogoča pravih spodbud," je dejala.

Ministrstvo za prihodnje leto načrtuje medijsko kampanjo za opolnomočenje delavcev. Ugotavljajo namreč, da veliko ljudi sploh ne ve, da so žrtve prekarnega dela, zato jih želijo seznaniti z njihovimi pravicami in možnostmi pomoči v primeru kršitev.

Z namenom, da bodo ljudje čim hitreje prišli do rešitve težav tudi na drugih področjih, je bila izvedena reorganizacija centrov za socialno delo, je spomnila. Pri njeni uvedbi s 1. oktobrom so imeli ponekod težave s pravočasnim izdajanjem odločb, ker so bile spremembe vpeljane ravno v času, ko centri tudi sicer prejmejo največ vlog za letne pravice. Poleg tega je uvedba sovpadala z začetkom mandata nove vlade.

Spomnila je, da je nekaj zaostankov še vedno na ljubljanskem centru, a bo v tem tednu s sklepom prenesla pristojnost za obravnavo vlog na manjše centre, kjer zaostankov ni. "Pri odločanju o teh vlogah namreč velja teritorialna pristojnost, tako da ni vseeno, kje je vloga oddana in kje jo rešujejo," je pojasnila.

Večji zalogaj pa jih čaka na pokojninskem področju. Vlada bo približno v pol leta pripravila nekatere spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kot so predvidene v koalicijski pogodbi, je napovedala. Ena od sprememb se bo nanašala na ureditev dvojnega statusa. Upokojencem z izpolnjenim pogojem starosti in pokojninske dobe za starostno pokojnino bi tako ob vnovični vključitvi v delovno aktivnost omogočili prejemanje celotne pokojnine. Pogoj pa bo plačevanje socialnih prispevkov.

Prav tako bodo glede na koalicijsko zavezo postopno zviševali odmerni odstotek za določitev pokojnine za 40 let pokojninske dobe. Cilj iz koalicijske pogodbe je na najmanj 63 odstotkov.

Po ministričinih besedah je nadalje nujno vzpostaviti demografski rezervni sklad, za katerega zakonski predlog pripravlja ministrstvo za finance. "Sklad je nujen, da bodo sredstva na voljo približno leta 2040, ko bo pritisk na pokojninsko blagajno zaradi demografskih sprememb najmočnejši," je poudarila. Pričakuje, da se bodo temu zakonskemu predlogu posvetili takoj po tem, ko se bodo zaključile "proračunske teme".

Na demografske spremembe bodo poleg demografskega sklada skušali odgovoriti akcijski načrti za izvedbo strategije dolgožive družbe, ki jih pripravljajo po posameznih ministrstvih. "Po projekcijah bodo pripravljeni do konca marca," je povedala.

Prav tako bo za soočanje z demografskimi izzivi treba sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga pripravlja ministrstvo za zdravje, a bo ministrstvo za delo sodelovalo z njim. "Prihodnji teden se bomo sestali ministri, pristojni tako za področji, ki se ju dotika priprava zakona o dolgotrajni oskrbi, kot za področja, ki jih bodo zajeli omenjeni akcijski načrti," je napovedala Klampferjeva.

Zagotovila je, da bo na vsebinski ravni sodelovala tudi s svojo predhodnico Anjo Kopač Mrak, ki je zdaj državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade. Sicer pa vodenje ministrstva razume kot "vodenje živega organizma, ki se nenehno razvija in se mora prilagajati". Zlasti to velja za ministrstvo za delo, ki pokriva življenje človeka od rojstva do smrti, je poudarila.