c S
Cinkarna Celje za 2019 napoveduje nižji dobiček 12.12.2018 09:51 Celje, 12. decembra (STA) - Poslovanje Cinkarne Celje v 2019 bo manj uspešno kot letos in leta 2017, ko je družba dosegla rekordno proizvodnjo in neto količinsko prodajo pigmenta titanovega dioksida. Cinkarna v poslovnem načrtu predvideva, da bo čisti dobiček dosegel okoli tretjino letošnjega, prihodki pa naj bi narasli za en odstotek.

Načrtovani čisti dobiček za leto 2019 znaša 11,1 milijona evrov, letošnji pa naj bi po ocenah znašal 30,3 milijona evrov. Prihodki od prodaje naj bi se medtem povečali za en odstotek na 167,7 milijona evrov.

"Govorimo torej o občutnem padcu čistega dobička, in sicer za 63 odstotkov, kar je neposredna posledica bistvenega padca prodajnih cen pigmenta titanovega dioksida," je generalni direktor Cinkarne Celje Tomaž Benčina zapisal v poslovnem načrtu 2019, ki je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Po besedah Benčine bo fizični obseg poslovanja prihodnje leto sicer blizu rekordnih ravni, a prodajne cene bodo daleč od letošnjih cen in cen iz leta 2017. Razmere na trgu pigmenta bodo stabilne, na stroškovni strani pa podjetje načrtuje rahlo povišanje nabavnih cen titanonosnih surovin.

Benčina tudi ocenjuje, da se bo prihodnje leto izboljševanje profitnih marž ustavilo, ob slabšanju makroekonomskih razmer pa se bodo osredotočili na maksimiranje fizičnega obsega poslovanja in s tem na doseganje polne izkoriščenosti razpoložljivih virov podjetja.

Na področju pigmenta titanovega dioksida kot glavnega izdelka v družbi napovedujejo, da bodo fleksibilni del prodajnih količin usmerili na najdonosnejše trge, hkrati pa poskrbeli za ohranitev in nadgradnjo tržnih deležev na teh trgih. Podobno strategijo bodo zasledovali tudi na področju drugih nosilnih izdelkov, predvsem so to bakrovi fungicidi, praškasti laki in masterbatchi. Pri vseh treh programih načrtujejo tudi vstop na nove trge in razvoj obstoječih trgov.

Ob koncu prvega polletja 2019 načrtujejo prodajo programa gradbenih mas, vendar učinkov prodaje zaradi negotovosti niso vključili v plan poslovanja.

Na področju investicij bodo v Cinkarni naslednje leto večino teh izvedli na področju dviga kakovosti, izboljšanja obratovalne varnosti in povečanja proizvodnih zmogljivosti proizvodnje pigmenta titanovega dioksida. Šlo bo sicer predvsem za nadaljevanje letos načrtovanih naložb.

Najobsežnejše naložbe predstavljajo projekti modernizacije razklopa, raztapljanja rud in čiščenja plinov, tretja linija prve stopnje nevtralizacije in celovito obvladovanje vod iz proizvodnje titanovega dioksida. Zadnji dve sta pomembni predvsem z vidika zmanjševanja tveganja za okolje. Načrtovani znesek naložb je za 46 odstotkov nižji od letošnjega in naj bi dosegel 11,2 milijona evrov.

Glede ocene letošnjega poslovanja je Benčina dejal, da je bilo leto dinamično in nepredvidljivo, povpraševanje pa se je zmanjšalo bolj od pričakovanj. Leto torej zaznamuje padanje prodajnih cen in povpraševanja po pigmentu titanovega dioksida. Na podlagi devetmesečnih rezultatov in projekcij do konca leta Benčina tako ugotavlja, da podjetje ne bo preseglo zastavljenega načrta prodaje in dobička.