c S
Odbor za finance odpravil omejitve pri socialnih transferjih 12.12.2018 07:31 Ljubljana, 11. decembra (STA) - Odbor DZ za finance je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o izvrševanju proračuna, s katero bo lahko 1. januarja izvrševanje državnega proračuna nemoteno steklo. Zaradi nekaterih med letom prevzetih dodatnih obveznosti novela predvideva nekaj prihrankov, a ne več tudi pri socialnih transferjih.

Zakon o izvrševanju proračuna je tehnični dokument, ki spremlja državni proračun za posamezno leto. Odbor za finance je imel danes za mizi predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, s katero vlada odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za prihodnje leto prevzela država. Med temi so dogovor z občinami o zvišanju povprečnine, poleg redne tudi izredna uskladitve pokojnin v jeseni ter vzpostavitev novega proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.

"Z novelo zakona se urejajo le tiste najbolj nujne vsebine, ki se morajo uveljaviti s 1. januarjem 2019," je poslancem povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec. Na finančnem ministrstvu medtem že pripravljajo tudi predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019, hkrati z njim pa bodo v DZ posredovali tudi še eno novelo zakona o njegovem izvrševanju.

Zaradi dogovora z občinami o zvišanju povprečnine je v predlogu novele zakona predvidenih dodatnih 32,5 milijona evrov. Primeren obseg sredstev za financiranje osnovnih nalog občin se bo namreč z letošnjih 551 evrov zvišal na 573,50 evra na prebivalca. Če DZ novele zakona ne bi sprejel, bi se povprečnina zvišala zgolj za sedem evrov.

Poleg redne je prihodnje leto predvidena še izredna uskladitev pokojnin, in sicer bo njena višina odvisna od letošnje gospodarske rasti. Zvišuje se tudi obseg sredstev za izplačilo letnega dodatka za upokojence; oba ukrepa bosta zahtevala dodatnih 25 milijonov evrov. Jazbečeva je ob tem povedala, da se bo letni dodatek upokojencem namesto v dveh izplačal v petih različnih višinah v skupnem znesku 140 milijonov evrov.

Na podlagi spomladi sprejetega zakona o nevladnih organizacijah se z novelo zakona zagotavlja pravne podlage za ustanovitev posebnega sklada za financiranje nevladnih organizacij. Vanj se bodo stekala sredstva od 0,5 odstotka odmerjene dohodnine, za katerega zavezanci niso sami določili prejemnika.

Predlog novele zakona poleg tega rahlja omejitve pri zaposlovanju v javni upravi, in sicer bodo na ministrstvu za okolje in prostor ter inšpektoratu za delo lahko zaposlili po deset novih delavcev. Državni organi pa bodo lahko prihodnje leto povečali število zaposlenih za 0,8 odstotka v primerjavi s stanjem iz konca leta 2017. Prav tako bo dovoljeno dodatno zaposlovanje za čas predsedovanja Slovenije EU.

Da bi zaradi prevzetih novih obveznosti uravnotežili prihodke in odhodke, so na drugi strani predvideni nekateri prihranki, med katerimi pa v skladu s sprejetim dopolnilom koalicijskih poslanskih skupin ni več omejitev pri usklajevanju socialnih transferjev. "Na področju transferjev posameznikom in gospodinjstvom in na področju družinske politike se sprosti vse," je povedala državna sekretarka.

Se pa bo 60 milijonov evrov v proračunu prihranilo s podaljšanjem omejitve izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev. A Jazbečeva je pojasnila, da bodo javni uslužbenci v skladu s pred kratkim podpisanim stavkovnim sporazumom kljub temu dobili bistveno več, kot se s tem prihrani.

DZ bo novelo zakona o izvrševanju proračuna potrjeval na četrtkovi izredni seji.