c S
Pivčeva s trgovinsko zbornico o ravnanjih v prehranski verigi 12.12.2018 07:25 Ljubljana, 11. decembra (STA) - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec se je danes srečala s predsednico Trgovinske zbornice Slovenije Maričo Lah. Med drugim sta govorili o tolmačenju nedovoljenih ravnanj v verigi s hrano in se dogovorili, da bodo v kratkem na delovnem sestanku predstavili smernice za izvajanje tega dela zakona o kmetijstvu.

Kot so po sestanku sporočili z ministrstva, je bilo na srečanju izpostavljeno zlasti vprašanje tolmačenja določb zakona o kmetijstvu, ki zadevajo odpravo nedovoljenih ravnanj.

Trgovci namreč želijo preprečiti začetek veljave razširjenega nabora nedovoljenih ravnanj v verigi s hrano, ki je po zakonu o kmetijstvu predviden z novim letom. Na ustavno sodišče so se obrnili za oceno ustavnosti tega dela zakona, dali so tudi predlog za začasno zadržanje izvrševanja teh določb.

Izvrševanje izpodbijanih določb s 1. januarjem 2019 bi po oceni trgovcev prineslo težko popravljive škodljive posledice. Nalagajo spreminjanje obstoječih pogodbenih razmerij, širitev obsega nedovoljenih ravnanj naj bi pomenila nove obveznosti za podjetja, prav tako kot dodatne obvezne sestavine prodajne pogodbe oz. njena pisna oblika. To naj bi povzročilo dodatne stroške zaradi izobraževanj, novih pogajanj z dobavitelji, pa tudi stroške za vzpostavitev dolžnega nadzora.

Do pobude za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb se je opredelila vlada. Če bi prišlo do zadržanja, bi po njenem mnenju nastale škodljive posledice za preostale deležnike v verigi preskrbe s hrano, saj slednji pričakujejo, da se bodo vse izpodbijane določbe začele uporabljati s 1. januarjem. Kot je ocenila vlada, bi bile posledice začasnega zadržanja hujše, kot če bi se izpodbijane določbe izvrševale.

Predsednica zbornice Lahova je ministrico danes opozorila tudi na problem administrativnih ovir in nujnost intenzivnega sodelovanja pri vzpostavitvi modela, ki bi povezoval manjše dobavitelje slovenske hrane s ciljem njihove večje ponudbe na trgovskih policah.