c S
V bistriškem Kety Emmiju dosegli sporazum s stavkovnim odborom 11.12.2018 14:59 Slovenska Bistrica, 11. decembra (STA) - Stavkovni odbor delavcev bistriškega podjetja Aluminium Kety Emmi je v sodelovanju s Konfederacijo slovenskih sindikatov (KSS) dokončno dosegel sporazum o dvigu izhodiščnih plač in tako opustil vse aktivnosti za stavko. Kot so danes sporočili, jim je vodstvo podjetja kljub zelo težkim pogojem na trgu prisluhnilo in poskrbelo za dostojno plačilo.

Iz sindikata KSS so sporočili, da bodo najnižje plačani delavci prvega tarifnega razreda v podjetju po novem imeli osnovno plačo najmanj v višini z zakonom določene minimalne plače, kar je bila tudi osnovna stavkovna zahteva. To predstavlja za 60 odstotkov več, kot je določeno s kolektivno pogodbo kovinske industrije za prvi tarifni razred.

V skupni izjavi sindikata in vodstva družbe so zapisali, da je bil dogovor dosežen po konstruktivnih pogajanjih, ki so se zaključila s podpisom dogovora v obliki aneksa k podjetniški kolektivni pogodbi med vodstvom podjetja in stavkovnim odborom, sestavljenim iz predstavnikov zaposlenih.

Pogajanja so sicer tekla zadnja dva meseca, a ker so bile prvotne zahteve stavkovnega odbora pripravljene na podlagi netočnih podatkov, jim je vodstvo najprej pojasnilo dejanske višine plač, ki jih prejemajo zaposleni v podjetju. V pogajanjih so upoštevali tako poslovne cilje za leto 2019 kot zastavljeno dolgoročno strategijo podjetja.

Po treh sestankih je prišlo do dogovora, s katerim so se dogovorili, da bodo izhodiščne plače po tarifnih razredih popravili na raven dejanskega stanja ter jih bodo v letu 2019 dvakrat povišali. S 1. januarjem bodo tako vsi zaposleni napredovali za en plačilni razred, izhodiščna plača za prvi tarifni razred pa bo znašala 812,24 evra, od 1. julija pa bodo zaposleni prejeli dodatnih šest točk v vsakem plačilnem razredu, medtem ko bo izhodiščna plača za prvi tarifni razred znašala 841,28 evra.

Kot ob tem poudarjajo v podjetju, je to krepko več od izhodiščne plače, določene v branžni kolektivni pogodbi. Slednja namreč za prvi tarifni razred v kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo znaša 527,22 evra.

Bistriško podjetje v poljski lasti bo sicer leto 2018 zaključilo z nekoliko nižjo prodajo od načrtovane, a s pozitivnim rezultatom, boljšim kot leto poprej. Zaposleni so junija dobili regres v višini 900 evrov bruto, ob koncu leta pa bodo prejeli še drugi del regresa in božičnico v skupni višini 450 evrov bruto.