c S
Fakin za natančno zakonsko opredelitev odnosa med politiko in zavodi 11.12.2018 13:15 Ljubljana, 11. decembra (STA) - Minister za zdravje Samo Fakin se je na današnjem posvetu o vplivu politike na upravljanje javnih zdravstvenih zavodov zavzel za natančno zakonsko opredelitev odnosa med vladajočo politiko in zavodi. Opozoril je, da za dosego tega cilja najverjetneje ne bo zadostovalo noveliranje zakona o zavodih, ampak bo treba spisati nov zakon.

Posvet je v okviru tedna boja proti korupciji in v sodelovanju z državnim svetom pripravila Komisija za preprečevanje korupcije ter je tudi potekal v prostorih sveta. Razpravljavci so največ pozornosti posvetili vplivu vlade oziroma pristojnega ministrstva na izbiro in imenovanje članov sveta zavoda in poslovodnih oseb.

Fakin je ocenil, da zdajšnja zakonska opredelitev postopkov izbire in imenovanj zaradi svoje ohlapnosti daje prostor nezakonitim in neetičnim posegom politike v javne zdravstvene zavode. Nedovoljeni pritiski politike po njegovih besedah zmanjšujejo učinkovitost vodenja in upravljanja zavodov, kar se kaže v slabem poslovanju in izgubi.

Enega od ključnih problemov javnega sektorja Fakin vidi prav v tem, da so javni zavodi plen vsakokratne vladajoče politične garniture. Po njegovih besedah se zaradi političnih interesov zanemarja strokovna usposobljenost in integriteta članov sveta zavoda in poslovodnih oseb, vse preveč zamegljena je tudi odgovornost sveta in vodstva zavoda.

Ključni interes sveta zavoda bi moralo biti imenovanje sposobnega direktorja, je poudaril direktor Splošne bolnišnice Izola Radivoj Nardin. Po njegovih besedah bi si svet s tem nenazadnje tudi olajšal svojo nalogo. Dodal je, da je kompatibilnost med svetom, direktorjem in ministrstvo nujna, ne sme pa temeljiti na politični ubogljivosti.

Nardin je tudi opozoril na problem pomanjkanja menedžerskih znanj pri članih sveta zavoda in tudi pri poslovodnih osebah. Po njegovih besedah bi morala biti opravljena šola menedžmenta nujni kriterij pri zbiri kandidatov in njihovem imenovanju. Nekdanji predsednik sveta ljubljanskega kliničnega centra Tomaž Glažar pa vidi problem tudi v finančni podcenjenosti direktorske funkcije.

Slabo plačilo po Glažarjevih besedah odvrača visoko strokovno usposobljen kader, da bi sploh sprejel izziv vodenja javnega zdravstvenega zavoda, povečuje se tudi korupcijsko tveganje. Izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm pa je izrazila razočaranje, ker je politična ubogljivost pogosto prevladujoči kriterij.

Uvodni nagovor na današnjem posvetu je sicer pripadel predsedniku državnega sveta Alojzu Kovšci. Poudaril je, da je vpliv politike na javne zavode pravzaprav kapitalno vprašanje v zvezi s problemi, ki so se nakopičili v slovenskem zdravstvu. Vprašanje je po njegovih besedah toliko pomembnejše, "ker smo nagnjeni k politiziranju vsakega problema".