c S
Telekom Slovenije za 2019 načrtuje 30 milijonov evrov dobička 11.12.2018 07:23 Ljubljana, 10. decembra (STA) - Skupina Telekom Slovenije za leto 2019 načrtuje 30,3 milijona evrov čistega dobička ob 711,9 milijona evrov poslovnih prihodkov in 216 milijonov evrov EBITDA. Za investicije nameravajo nameniti 211,9 milijona evrov, kaže strateški poslovni načrt za obdobje 2019-2023, ki so ga danes potrdili nadzorniki.

"Skupina Telekom Slovenije je v letu 2018 zastavljeno strategijo izvajala skladno s sprejetimi strateškimi smernicami," so prek Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

Načrt za letos predvideva 40,9 milijona evrov čistega dobička, 755,3 milijona evrov poslovnih prihodkov in za 158 milijonov evrov investicij.

V Telekomu ugotavljajo, da je za trge, na katerih skupina deluje, značilno, da prihaja do pospešene konsolidacije znotraj posameznih držav in tudi med državami, kar še dodatno zaostruje konkurenco, uporabniki zahtevajo visoko kakovost storitev po nizkih cenah, trgi pa postajajo vedno bolj zasičeni.

"Za slovenski trg telekomunikacij se že nekaj let, kar velja tudi za prihodnje, napoveduje upadanje prihodkov od osnovnih telekomunikacijskih storitev," so navedli v povzetku strateškega načrta. Telekom Slovenije sicer ohranja visok tržni delež v vseh segmentih svojega poslovanja, alternativni operaterji pa na trgu nastopajo predvsem z agresivno cenovno politiko, čemur Telekom Slovenije zaradi omejitev s strani regulatorja in načela dobrega gospodarjenja ne more oz. ne želi slediti, so dodali.

Prepričani so, da njihova konkurenčna prednost je in bo tudi v prihodnje "vrhunska kakovost storitev, nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil tudi na zagotavljanju finančne stabilnosti ter visokih standardih družbene odgovornosti, kakovosti in trajnostnega razvoja".

V načrtu je ohranjanje tržnega položaja pri mobilnih storitvah ter rast števila fiksnih širokopasovnih in TV-priključkov. Za nove vire prihodkov načrtujejo krepiti svojo osnovno dejavnost, hkrati pa s širitvijo tudi na druga področja, ki so uporabnikom pomembna, povečevati svoj delež v proračunu družin in podjetij ter krepiti pripadnost uporabnikov.

Poleg tega nameravajo še naprej vlagati v zagotavljanje najnaprednejših tehnologij in omrežij naslednjih generacij. V strategiji je predvidena možnost nadaljnje konsolidacije bodisi prek širitve bodisi prek dezinvestiranja na trgih, kjer skupina deluje. Med drugim nameravajo nadaljevati z optimizacijo poslovnih procesov, zagotavljati "optimalno" število zaposlenih glede na potrebe posameznih družb v skupini in zagotavljati finančno stabilnost. Pravijo, da se "kot vodilni nacionalni operater v Sloveniji ter v razvoj in prihodnost usmerjeno podjetje zaveda svoje družbene odgovornosti".

Skupina za leto 2019 načrtuje 711,9 milijona evrov poslovnih prihodkov, 216 milijonov evrov dobička pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA), 30,3 milijona evrov čistega poslovnega izida in 211,9 milijona evrov investicij.

V prvih devetih mesecih letos so na ravni skupine beležili 542,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je bilo odstotek manj kot v enakem obdobju lani. EBITDA se je znižal za odstotek na okoli 153 milijonov evrov, čisti dobiček pa je upadel za 22 odstotkov na 23,5 milijona evrov.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je danes tudi podal soglasje k imenovanju Matjaža Pogačnika za direktorja odvisnih družb Siol Beograd, Siol Podgorica, Siol Sarajevo, Siol Dooel Skopje in Siol Zagreb.