c S
Zakon o izvrševanju proračuna pred odborom za finance 11.12.2018 08:54 Ljubljana, 11. decembra (STA) - Odbor DZ za finance bo danes za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o izvrševanju proračuna. S sprejemom se mudi, saj morajo biti predlagane rešitve uveljavljene najpozneje do konca leta, da bo nato izvrševanje proračuna za leto 2019 lahko nemoteno steklo. DZ bo zato novelo potrjeval po nujnem postopku.

Zakon o izvrševanju proračuna je tehnični dokument, ki spremlja državni proračun za posamezno leto. Z danes obravnavano novelo zakona vlada odgovarja na dodatne obveznosti, ki jih je za leto 2019 prevzela država. Kmalu po novem letu pa bo pripravila tudi predlog rebalansa proračuna za leto 2019.

Zaradi dogovora z občinami o zvišanju povprečnine je v predlogu novele zakona predvidenih dodatnih 32,5 milijona evrov. Poleg redne je predvidena še izredna uskladitev pokojnin, zvišuje se tudi obseg sredstev za izplačilo letnega dodatka za upokojence; ta dva ukrepa bosta zahtevala dodatnih 25 milijonov evrov.

Predlog novele zakona poleg tega rahlja omejitve pri zaposlovanju v javni upravi ter predvideva ustanovitev novega proračunskega sklada, iz katerega se bodo financirale nevladne organizacije.

Da bi zaradi prevzetih novih obveznosti uravnotežili prihodke in odhodke, se bo proračunska poraba prihodnje leto zmanjšala za nekaj več kot 80 milijonov evrov.

Vlada namerava prihraniti 16 milijonov evrov s tem, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom tudi v letu 2019 ne bo usklajevali, pet milijonov evrov pa z neuskladitvijo mej dohodkov, ki so pogoj za pridobitev in višino pravic iz javnih sredstev. Dodatnih 60 milijonov evrov se bo v proračunu prihranilo s podaljšanjem omejitve izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev.