c S
Milijon evrov za kolesarske steze v Kranju 10.12.2018 11:45 Ljubljana, 10. decembra (STA) - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt dograditve manjkajočih kolesarskih stez v Kranju. Za izvedbo 2,19 milijona evrov vrednega projekta bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,07 milijona evrov.

V okviru projekta bodo izvedeni ukrepi za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture v skupni dolžini 8,837 kilometra s pripadajočo opremo, spremljajočo infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo na šestih zaokroženih hrbteničnih povezavah, ki povezujejo gosto naseljene mestne soseske z različnimi središči centralnih funkcij znotraj mestnega območja.

Ob tem se bo na kolesarski povezavi v največji kranjski stanovanjski soseski Planina vzpostavil center za trajnostno mobilnost. Gre za etažni objekt, namenjen informiranju in ozaveščanju prebivalcev ter podpori kolesarjem, so sporočil iz službe vlade za razvoj.

Mestna občina Kranj želi z izvedbo projekta pospešiti prehod mesta iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost, zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom, in do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin.

Projekt je uvrščen v Trajnostno urbano strategijo Mestne občine Kranj 2030. Tam piše, da se Kranjčani zaradi pomanjkljive kolesarske mreže, velikih prometnih obremenitev z motornimi vozili ter posledičnih nevarnosti za kolesarje izogibajo vožnji s kolesom.