c S
Celjska občina v celostno urejanje taksi storitev 09.12.2018 15:00 Celje, 08. decembra (STA) - Celjska občina je sprejela odlok o taksi službah, ki bo začel veljati s 1. januarjem. Odlok ureja tudi tista področja, ki doslej pri taksi storitvah v občini niso bila urejena. Med drugim odlok prinaša minimalne pogoje za taksiste, prevozniki pa bodo morali pridobiti dovoljenje za opravljanje prevozov.

Celjski mestni svetniki so odlok na zadnji seji sprejeli z namenom povečanja kakovosti storitve, z ekološkega vidika ter zaradi poenotenja zunanje podobe taksi vozil. Na javnih površinah celjske občine je zaenkrat 36 parkirišč namenjenih taksi vozilom. Število teh parkirišč bodo povečali skladno s potrebami, ki se bodo pokazale po začetku veljavnosti odloka, so sporočili s celjske občine.

Spremembe urejajo taksi storitve celostno. Za avto taksi prevoznike odlok zahteva pridobitev dovoljenja za opravljanje prevozov. Trenutno stanje namreč dovoljuje izvajanje storitve vsakomur, ki ima pridobljeno licenco za opravljanje dejavnosti Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Vozniki bodo morali po novem zadostiti vsaj minimalnim pogojem. Opravljen bodo morali imeti izpit o poznavanju celjske občine in njenih kulturnih, turističnih in naravnih znamenitosti, drugih pomembnih lokacij ter poznavanja ulic. Potrebovali bodo potrdilo o znanju slovenščine, potrdilo o znanju enega od tujih jezikov, veljavno vozniško dovoljenje bodo morali imeti vsaj tri leta, ne bodo smeli biti mlajši od 21 let ter ne bodo smeli imeti statusa voznika začetnika.

Taksi prevoze bodo lahko izvajali le z vozili, katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno Euro 5, v avtomobilu pa bo moral biti tudi otroški sedež oz. mora biti vsaj na sedežu podjetja prevoznika.

Taksi prevozniki bodo morali medtem k vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje prevozov priložiti dokumente o urejenosti delovnopravnega razmerja z vozniki taksijev.

Višina mesečne takse znaša 40 evrov za posamezno vozilo, v ceno je vključena uporabnina za občinska avto taksi postajališča. Do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse bodo upravičena vozila, ki so okolju prijazna, imajo možnost prevoza invalidov in so grafično ustrezno opremljena.

V sklopu načrtovanih projektov bo celjska občina naslednje leto skušala taksi vozilom zagotoviti čim večje število parkirnih mest na najbolj frekventnih lokacijah v mestu in izven.

"Glede na opravljena srečanja pred sprejetjem odloka, je večina avto taksi prevoznikov zadovoljna z ukrepom, saj vsebina odloka konkretno ureja opravljanje dejavnosti ter vnaša red in preglednost," so navedli na celjski občini. Zavzemajo se tudi za to, da bi v prihodnjih proračunskih letih lahko zagotovili tudi sredstva za sofinanciranje nakupa električnih taksi vozil.