c S
S pilotnim projektom obračunavanja omrežnine v krepitev vloge odjemalcev elektrike 10.12.2018 07:22 Ljubljana, 09. decembra (STA) - Digitalizacija in informatizacija upravljanja z energijo ter odprti trgi vse bolj vključujejo končnega odjemalca, saj mu omogočajo aktivno sodelovanje, tako pri proizvodnji elektrike kot tudi s prilagajanjem odjema. Vlogo odjemalcev želi s pilotnim načinom obračunavanja omrežnine v prihodnje krepiti tudi Agencija za energijo.

Agencija za energijo želi operaterje elektroenergetskih omrežij spodbuditi k uporabi tehnologij, ki bodo omogočale aktivno vlogo odjemalcev in čim večjo učinkovitost. K temu so težili tudi pri priprave nove metodologije za obračun omrežnine za elektroenergetska omrežja v obdobju 2019-2021, je za STA pojasnila direktorica agencije Duška Godina.

Po njenih besedah agencija spodbuja učinkovitost uporabe električnih omrežij, ki bo še posebej potrebna v razmerah načrtovanega hitrega razvoja elektromobilnosti in razpršene proizvodnje iz obnovljivih virov.

Na podlagi odzivov javnosti in izkušenj iz pilotnih projektov so za novo regulativno obdobje oblikovali pilotni način obračunavanja omrežnine na podlagi dinamične omrežninske tarife, ki bo odjemalce spodbujal k sodelovanju pri prilagajanju porabe zaradi različnih obratovalnih razmer oz. težav na lokalnem omrežju.

Nova metodologija tako uvaja nadomestilo za sodelovanje v sistemskih storitvah, prav tako pa spodbuja vključevanje aktivnih odjemalcev v pilotni obračun samooskrbe skupnosti. Spremenjen je tudi način določanja obračunske moči končnemu odjemalcu, ki sodeluje pri izravnavi sistema, s ciljem spodbujati odjemalce k sodelovanju.

"To zaokrožuje novosti na področju spodbujanja sodelovanja aktivnih odjemalcev na trgu skladno z zakonodajnim predlogom Evropske komisije, imenovanim Čista energija za vse Evropejce," je navedla Godina. Prav tako nova metodologija uveljavlja dodatno namensko upravičenje stroškov operaterjev sistema za raziskave in inoviranje. Na tem področju je novost tudi spodbuda za pridobljena evropska denarna sredstva za pokrivanje stroškov raziskav in inovacij.

Agencija je tako že omogočila prijavo raziskovalnih in inovativnih projektov v shemo upravičenih stroškov za raziskave in inovacije. "S tem želimo elektrooperaterje spodbuditi k raziskavam, ki bodo naslovile tudi vprašanja oziroma vidike prihodnjega sistemskega preoblikovanja omrežninskih tarif, saj bodo morale upoštevati razvoj trga s prožnostjo," je dodala direktorica agencije.

Vzpostavitev pogojev za razvoj trga s prožnostjo ter vključevanje aktivnih odjemalcev bosta po njenem mnenju ključna tudi v prihodnje. Trg s prožnostjo bo moral biti integriran z obstoječimi organiziranimi trgi, zato ga bo treba standardizirati. "Najti bomo morali odgovore na številna vprašanja, predvsem pa zagotoviti pogoje za vzpostavitev tovrstnega trga, zato agencija že intenzivno pripravlja naslednje javno posvetovanje, ki bo namenjeno prav temu," je pojasnila.