c S
Vlada o gospodarskih temah 07.12.2018 07:20 Ljubljana, 06. decembra (STA) - Vlada je danes določila zgornjo mejo izdatkov za blagajne javnega financiranja, presežek javnih financ bo po načrtih znašal 0,4 odstotka BDP, presežek državnega proračuna pa 0,3 odstotka BDP. Odpoklicala je predsednika upravnega odbora DUTB Miho Juharta. Za nadzornico SDH predlaga Karmen Dietner.

Vlada s spremembami odloka za pripravo proračunov javnih blagajn predlaga dvig zgornje meje odhodkov državnega proračuna za leto 2019 z veljavnih 9,70 milijarde evrov na 10,16 milijarde evrov. Proračunski presežek naj bi dosegel 0,3 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Zgornja meja odhodkov vseh štirih blagajn javnega financiranja se bo zvišala s sedanjih 19,51 milijarde na 20,61 milijarde evrov, presežek bo dosegel 0,4 odstotka BDP.

Vlada je na podlagi ugotovitev notranje revizije na Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) glede prodaje zemljišča v Logatcu, kjer Lonstroff gradi tovarno medicinskih elastomerov, odpoklicala predsednika upravnega odbora Miho Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. V kratkem naj bi vlada imenovala še enega neizvršnega direktorja DUTB.

Vlada je na predlog ministra za finance za novo nadzornico Slovenskega državnega holdinga (SDH) predlagala Karmen Dietner, trenutno predsednico uprave Pokojninske družbe A. Predlog mora potrditi DZ z absolutno večino, z imenovanjem Dietnerjeve pa bi popolnili mesto, ki je bilo izpraznjeno po Bertoncljevem odhodu iz nadzornega sveta.

Vlada je v DZ za obravnavo po nujnem postopku poslala predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, s katerim bo Slovenija v svoj pravni red prenesla evropsko direktivo, ki določa pravila za podeljevanje koncesij. Zaradi zamude pri prenosu je Evropska komisija proti Sloveniji vložila tožbo.

Za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije je z 12. decembrom za štiriletni mandat imenovala Damjana Oražma. Oražem je že sedaj direktor zavoda.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca septembra 2018. V tem času je bilo podpisanih za 2,02 milijarde evrov oziroma 66 odstotkov pogodb, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih 507,7 milijonov evrov, kar je 17 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca septembra 2018 Evropski komisiji posredovala za 310 milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 10 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Na podlagi sklepa DZ je sprejela akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in ga poslala v DZ. S tem dokumentom se je odzvala tudi na sklepe državnega sveta ob obravnavi letnih poročil Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2017.

Vlada je sprejela 19. poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2015, 2016 in 2017. Poročilo za leto 2017 navaja, da je bilo v letu 2017 v Sloveniji izplačanih 427 milijonov evrov državnih pomoči, kar je 14 odstotkov več kot leta 2016.

Vlada je določila ceno za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2019. Vlada iz naslova tega povračila, katerega namen je nadomestiti stroške, ki so povzročeni z obremenjevanjem voda, naslednje leto pričakuje okoli 31 milijonov evrov.

Vlada je v načrt razvojnih programov 2018-2021 uvrstila podporo projektu izstrelitve satelita NEMO-HD. Vlada bo, kot je sklenila 29. novembra, v letu 2018 projekt dodatno financirala v višini 1,9 milijona evrov, v letu 2019 pa v višini 200.000 evrov.

Vlada se je seznanila z letnim poročilom o izvajanju ukrepov na trgu dela v letu 2017, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vlada je sprejela uredbo o določitvi parametrov višinskega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema.

Za članico nadzornega sveta družbe Hit je imenovala Simono Kozjek.