c S
Vlada iz upravnega odbora DUTB odpoklicala Juharta, namesto njega Tomaž Besek 06.12.2018 15:09 Ljubljana, 06. decembra (STA) - Vlada je danes iz upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odpoklicala predsednika Miha Juharta in za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska. Razlog je zgodba s prodajo zemljišča za tovarno družbe Lonstroff v Logatcu. Besek bo mandat nastopil v soboto.

Kot je po seji vlade povedal minister za finance Andrej Bertoncelj, je vlada sklep o odpoklicu Juharta sprejela na podlagi poročil, ki ugotavljajo, da so bile pri prodaji zemljišča, na katerem tovarno gradi švicarski Lonstroff, storjene nepravilnosti in nespoštovanje internih aktov.

Vlada se je odločila za odpoklic predsednik upravnega odbora, ker je najbolj odgovorna oseba v DUTB in je odgovoren za usklajevanje med neizvršnimi in izvršnimi direktorji, je povedal minister.

Z DUTB so sporočili, da Juhart "o razlogih za odpoklic z mesta predsednika upravnega odbora DUTB uradno še ni seznanjen, zato svojega odpoklica zaenkrat ne more komentirati".

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, gre pri nepravilnostih "zlasti za neskladnosti z internimi akti DUTB in veljavno zakonodajo ter neustrezno delovanje notranjih mehanizmov kontrol, kar je privedlo do oškodovanja premoženja DUTB pri izvedbi tega posla".

"Po mnenju vlade je evidentno, da niso bili spoštovani interni akti DUTB ter veljavna zakonodaja, kar je mogoče povezati z namenom, da se oškoduje vrednost premoženja DUTB," so zapisali.

Vlada meni, da je očitno, da je upravni odbor DUTB ministrstvu za finance prikrival ugotovljene nepravilnosti in ni zagotovil pravočasnega celovitega poročanja ter tudi ne celovitega odziva na izsledke forenzične preiskave. Očitno je tudi, da upravni odbor ni pravočasno ukrepal glede na ugotovljene nepravilnosti.

"Omenjene ugotovitve kažejo, da v delovanju DUTB obstajajo resne pomanjkljivosti, ki preprečujejo učinkovito delovanje DUTB in maksimiziranje vrednosti prevzetih sredstev pri njihovi prodaji," pravi vlada.

Vlada kot skupščina DUTB upravnemu odboru DUTB naložila, da nemudoma izvede ukrepe za zagotovitev skladnega, učinkovitega, gospodarnega in preglednega poslovanja DUTB, vključno z ugotavljanjem odgovornosti vpletenih.

Minister je napovedal, da bo vlada v kratkem imenovala še četrtega neizvršnega direktorja DUTB, je pa to v pristojnosti gospodarskega ministrstva.

Bertoncelj pričakuje, da se bo upravni odbor DUTB v novi sestavi v najkrajšem možnem času sestal, proučil gradivo in "določil nadaljnje korake oz. se opredelil do morebitnih ukrepov, če bodo po njihovi oceni potrebni".

Vlada je v sporočilu še pojasnila, da bo Besek mandat nastopil 8. decembra. Člani upravnega odbora se sicer imenujejo za obdobje petih let, vendar se zaradi zaključka življenjske dobe DUTB, 31. decembra 2022, tudi mandat novega neizvršnega direktorja zaključi s tem datumom.

V upravnem odboru sta trenutno poleg Juharta neizvršna direktorja še Mitja Križaj in Juan Barba Silvela, izvršni direktorji pa so Imre Balogh, ki je glavni izvršni direktor, ter Andrej Prebil in Jože Jaklin.

Po poročanju portala Siol je Barba Silvela sicer v začetku novembra odstopil in naj bi bil delo pripravljen opravljati še tri mesece.

Juharta je s položaja odnesla prodaja zemljišča, na katerem švicarski Lonstroff gradi tovarno medicinskih elastomerov. DUTB je zemljišče družbi Svet Re prodala za dva milijona evrov, Svet Re pa Lonstroffu nekaj dni pozneje za tri milijone evrov.

Revizija naj bi po navedbah Siola ugotovila, da je DUTB posel opravila na hitro in malomarno, saj odgovorne osebe niso opravile ustreznih poizvedb, da so se pogoji posla spreminjali še po tem, ko je bil ta odobren, da so posel na DUTB potrdili kar po elektronski pošti ter da DUTB ni preverjala finančne sposobnosti kupca, podjetja Svet Re, saj ta v trenutku sklenitve posla ni imel denarja za plačilo kupnine.