c S
Kandidat za guvernerja Banke Slovenije Vasle za odprto delovanje institucije 06.12.2018 14:01 Ljubljana, 06. decembra (STA) - Kandidat za guvernerja Banke Slovenije Boštjan Vasle se je na javni predstavitvi, ki jo je pripravil predsednik države Borut Pahor, zavzel za delovanje banke kot odprte institucije. "Vedno sem podpiral odprtost in sodelovanje, moja kandidatura temelji tudi na tej zavezi," je povedal Vasle, ki se mu je v teh dneh iztekel mandat na čelu Umarja.

Vasle je opozoril, da smo v obdobju, ko se bodo zgodile spremembe v mednarodnem ekonomskem okolju in spremembe na področju koordinacije in nadzora politik, ki jih vodi Evropska centralna banka (ECB) in posledično Banka Slovenije. "Banka Slovenije mora ob tem svoja stališča graditi na strokovnih argumentih in ta stališča predstavljati javno, ne le znotraj evro sistema, temveč širši javnosti, tako strokovni, politični kot splošni zainteresirani javnosti," je dejal.

"Zavedam se, da so pred nami gospodarske razmere, ki bodo drugačne kot v preteklih letih. Vse več indikatorjev kaže, da smo dosegli vrh gospodarske rasti in se pričakuje njeno umirjanje, vse to pa bo zahtevalo odziv vseh ekonomskih politik in med njimi denarne politike, ki je v pristojnosti Banke Slovenije," je orisal.

Razmere na bančnem trgu je označil za razmeroma dobre, saj so banke v drugačnih kondiciji kot pred krizo - kapitalske ustreznosti so primernejše, obseg nedonosnih posojil manjši, banke bolje obvladujejo tveganja. "Spremembe pa bodo od centralne banke zahtevale, da skrbno spremlja poslovanje bank, predvsem vsebinsko - kako so njihovi poslovni modeli prilagojeni na spremembe v splošnem gospodarskem okolju," je menil.

Makrobonitetno politiko bodo po njegovih besedah spremljala nova tveganja in izzivi. "Treba bo povezati različne segmente finančnega trga, torej ne le bančništva, temveč tudi zavarovalništvo in trg vrednostnih papirjev," je oceni. To bo treba obvladovati v luči ohranjanja stabilnosti sistema, pri čemer bo sledilo tudi obdobje, ko se bo pokazalo, kako uspešne so bile institucionalne spremembe v evrskem območju.

Vasle se je zavzel za dokončanje bančne unije. "Če bi pospešili njeno dokončanje, bi lahko prispevali še k večji stabilnosti," je dejal in dodal, da je to pomembno za Slovenijo, ki je majhno in odprto gospodarstvo in je kot taka izpostavljena šokom. ECB je pred tem, ko bo treba razmisliti, kako nekonvencionalne ukrepe postopoma umakniti. Paket kvantitativnega sproščanja je ključno prispeval k stabilizaciji, od tega, kako bo naprej, bodo odvisni razvoj in pričakovanja, je orisal.

Glede sanacije bank in izbrisov lastništva je po njegovem treba počakati na razplet pravne presoje. Napovedal je podporo s strani Banke Slovenije pri pripravi zakona, ki bo omogočil pravno varstvo. Zavzel se je za to, da se "to vprašanje čim prej uredi".

Glede možnosti presoje odločitev Banke Slovenije s strani računskega sodišča je za nadzor. A pri preverbi vsebinskega dela Banke Slovenije pride do trka dveh zakonodaj, slovenske in tiste, ki ureja evrsko območje. "Načeloma podpiram pregled postopkov, treba pa se je podrobno seznaniti s stališči, ki so pripeljala do takšnih in drugačnih odločitev v preteklosti v Banki Slovenije," je dejal.

Vasle je spomnil, da je sodeloval pri večini pomembnih ekonomskih projektov, ki so potekali v času njegove kariere sprva na ministrstvu za finance, nato pa v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj(Umar), ki ga je vodil od leta 2007. Naštel je sodelovanje pri stabilizaciji okolja pred vstopom v EU, izpolnjevanju maastrichtskih kriterijev, predvsem programa zniževanje inflacije, pripravi ukrepov za strukturne reforme s posledico stabilizacije javnih financ in vključevanju v evrsko območje oz. prevzemu evra.

Dodal je, da je ob tem dodobra spoznal institucionalni okvir delovanja ekonomskih politik v Sloveniji in da je sodeloval s številnimi domačimi in tujimi institucijami. "Pridobil sem vodstvene izkušnje tako na dnevni bazi kot strateških odločitev," je poudaril. Umar je označil za neodvisno, samostojno in strokovno institucijo, to pa so, kot je izpostavil, "lastnosti, ki bodo zelo pomembne tudi za delovanje Banke Slovenije".