c S
Faktorski dohodek v kmetijstvu letos predvidoma za četrtino višji 06.12.2018 13:11 Ljubljana, 06. decembra (STA) - Faktorski dohodek na polnovredno delovno moč v kmetijstvu bo letos predvidoma za 24 odstotkov višji kot lani, ugotavljajo na statističnem uradu. Po dveh slabih letinah pričakujejo bistveno boljšo rastlinsko proizvodnjo kot lani, saj je bil pridelek za več kot tretjino višji. Vrednost živinoreje pa naj bi bila zaradi nižjih cen nižja.

Faktorski dohodek v kmetijstvu, ki obsega neto dodano vrednost, od katere so odšteti drugi davki na proizvodnjo, prištete pa druge subvencije na proizvodnjo, bo medtem po ocenah statistikov letos za 23 odstotkov višji kot pred enim letom.

Na zvišanje naj bi vplivala predvsem višja vrednost kmetijske proizvodnje in predpostavka, da ostajajo subvencije skoraj na ravni prejšnjega leta. Faktorski dohodek na polnovredno delovno moč pa naj bi bil medtem višji za 24 odstotkov, vzrok za to pa naj bi bila nekoliko manjša zaposlenost.

Po prvi oceni naj bi bila vrednost kmetijske proizvodnje letos za deset odstotkov višja kot lani, dosegla naj bi 1,3 milijarde evrov. Obseg proizvodnje naj bi se zvišal za 18 odstotkov, cene pa naj bi se znižale za sedem odstotkov.

Vrednost rastlinske pridelave naj bi bila za 21 odstotkov višja kot v prejšnjem letu, in sicer predvsem zaradi 35-odstotne rasti obsega pridelave, čeprav so bile cene za deset odstotkov nižje kot v prejšnjem letu.

Glavni razlog za večjo vrednost letošnje rastlinske pridelave v primerjavi z lansko letino naj bi bila znatno večja pridelava sadja in grozdja oz. vina in žit. Manjšo pridelavo pričakujejo pri zelenjavi in krompirju.

Vrednost sadja naj bi se v primerjavi s predhodnim letom podvojila zaradi količinsko izjemno dobre letine - ne le v primerjavi z izjemno slabo lansko letino, temveč tudi z desetletnim povprečjem. Cene sadja so se medtem znižale za več kot tretjino.

Zaradi znatno večje pridelave grozdja naj bi se povečala tudi vrednost vina, in sicer za več kot 40 odstotkov. Tudi vrednost žit naj bi bila za skoraj osem odstotkov višja zaradi večjih količin in v primerjavi z letino 2017, ki je bila slaba.

Zaradi večje pridelave statistiki pričakujejo večjo vrednost industrijskih in krmnih rastlin. Zaradi manjšega pridelka pa kljub višjim cenam pričakujejo nižjo vrednost zelenjadnic in krompirja.

Vrednost živinoreje se bo po njihovih ocenah zaradi znižanja cen zmanjšala za dva odstotka. Vrednost prireje živine naj bi bila letos za en odstotek nižja kot lani. Pričakujejo, da bo prireja živine večja za en odstotek, cene pa nižje za dva odstotka.

Vrednost prireje goveda naj bi ostala na ravni predhodnega leta, saj naj bi bile prireja in cene podobne kot lani. Vrednost prašičev naj bi bila kljub večji prireji za štiri odstotke nižja, ker naj bi bile cene za šest odstotkov nižje. Vrednost perutnine naj bi zaradi znižanja cen za dva odstotka ostala na ravni 2017. Tudi vrednost drobnice naj bi se znižala zaradi znižanja cen.

Vrednost živalskih proizvodov naj bi se znižala za štiri odstotke, in sicer predvsem zaradi nižjih cen. Vrednost mleka naj bi bila nižja zaradi nižjih cen, vrednost jajc pa zaradi količinsko manjšega pridelka.

Vrednost vmesne potrošnje naj bi se po ocenah statističnega urada zvišala za en odstotek. Obseg vmesne potrošnje naj bi ostal na ravni predhodnega leta, cene pa naj bi se zvišale za en odstotek.

Največjo rast stroškov statistiki pričakujejo pri stroških za energijo in pri gnojilih. Pri vseh drugih vrstah stroškov pričakujejo enake ali nižje vrednosti kot v predhodnem letu. Največje znižanje vrednosti pričakujejo pri stroških za seme zaradi znižanja cen.

Statistiki, kot navedeno, ocenjujejo tudi, da se bo letos znižala zaposlenost v kmetijstvu, in sicer za en odstotek.