c S
SID banka izdala prvo zeleno obveznico 05.12.2018 13:15 Ljubljana, 05. decembra (STA) - SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih v zaprtem krogu vlagateljev izdala zeleno obveznico z ročnostjo petih let v nominalnem znesku 75 milijonov evrov, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz banke. Gre za prvo zeleno obveznico te banke.

Kot so zapisali v SID banki, skladno z zakonodajo podpirajo ohranjanje okolja in energetsko učinkovitost s ciljem zagotoviti sredstva za podporo ukrepom za varstvo okolja, ustrezno ravnanje z odpadki in ustrezno rabo naravnih virov ter povečati vlaganja v infrastrukturo za varstvo okolja in spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Okvir za izdajo zelenih obveznic so oblikovali skladno z načeli Mednarodnega združenja kapitalskih trgov, da bi lahko izdali zelene obveznice za financiranje novih in refinanciranje obstoječih upravičenih projektov, odobrenih med drugim na področjih obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, preprečevanja in nadzora onesnaževanja, okoljsko trajnostnega upravljanja živih naravnih virov in rabe zemljišč ter čistega prevoza.

Ključne komponente, ki jim sledi okvir, so poraba sredstev, postopek ocenjevanja in izbire projektov, upravljanje sredstev, poročanje ter zunanji pregled. Vsaka zelena obveznica bo izdana skladno s tem okvirom, ki se lahko občasno spremeni ter določa porabo sredstev, vrednotenje in izbor projektov, upravljanje sredstev iz obveznic, poročanje ter zunanji pregled.

SID banka bo postopoma razširila portfelj upravičenih zelenih projektov. Del sredstev od izdanih zelenih obveznic namerava uporabiti za refinanciranje obstoječih upravičenih projektov, ki niso starejši od treh let. Sredstva od izdanih zelenih obveznic lahko uporabi tudi za investiranje v zelene obveznice drugih slovenskih podjetij.