c S
Državna revizijska komisija se ne opredeljuje do navedb turškega podjetja 05.12.2018 11:01 Ljubljana, 05. decembra (STA) - Na državni revizijski komisiji so za STA pojasnili, da se do navedb turškega podjetja Cengiz, ki je v torek zanikalo izločitev iz razpisnega postopka javnega naročila za izgradnjo druge cevi karavanškega predora, ne smejo opredeljevati. S tem bi namreč lahko nedopustno prejudicirali svojo odločitev v morebitnih nadaljnjih postopkih.

Kot so spomnili na komisiji, lahko skladno z zakonom v primeru ugotovljenih kršitev delno ali v celoti razveljavijo postopek oddaje javnega naročila oz. naročniku naložijo odpravo kršitve. Kadar v revizijskem postopku ugotovljenih kršitev ni mogoče odpraviti, pa lahko ugotovijo utemeljenost zahtevka za revizijo.

Revizijska komisija ima kot organ pravnega varstva torej t. i. kasatorična pooblastila; s svojo odločitvijo lahko razveljavi nezakonita ravnanja in odločitve naročnika, nima pa pristojnosti namesto naročnika sprejemati odločitev v postopku oddaje javnega naročila.

V primeru razveljavitve odločitve o oddaji javnega naročila, kot je bila tudi v tem primeru, se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik mora s postopkom nadaljevati in sprejeti eno izmed odločitev, ki jih predvideva zakon o javnem naročanju.

Naročnik lahko tako zavrne vse ponudbe kot nedopustne, lahko zavrne vse ponudbe iz razlogov na njegovi strani, lahko pa tudi sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila. V tem primeru mora zagotoviti, da je ponudba ponudnika, ki mu odda javno naročilo, dopustna.

V turškem podjetju Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret so v torek poudarili, da niso bili izločeni iz postopka javnega naročila za izgradnjo druge cevi karavanškega predora, kot so po njihovih navedbah nepravilno poročali nekateri slovenski mediji. Državna revizijska komisija je namreč zgolj razveljavila odločitev Darsa, da projekt izgradnje dodeli njim.

Kot so navedli, ni državna revizijska komisija niti razveljavila razpisa niti podjetja Cengiz izločila iz nadaljnjega postopka. Celotna odločitev komisije se po njihovih navedbah ukvarja le z vprašanjem, ali je bilo sprejemljivo, da je Cengiz ob oddaji ponudbe oddal nejasno izpolnjene priloge, ki vsebujejo podatke opremi, sredstvih in materialih, uporabljenih pri izračunu ponudbene cene, nato pa jih na podlagi Darsovega poziva dopolnil, pri čemer se kljub dopolnitvi končna ponudbena cena družbe Cengiz ni spremenila.

Pri ponovnem odločanju bo moral Dars po njihovi oceni še enkrat presojati o dopustnosti in ustreznosti prejetih ponudb vključno s ponudbo podjetja Cengiz, pri čemer bo dolžan upoštevati tudi napotke revizijske komisije iz izdanega sklepa.