c S
Za usposabljanje na delovnem mestu prihodnje leto več kot 6,5 milijona evrov 05.12.2018 08:11 Ljubljana, 05. decembra (STA) - Zavod za zaposlovanje je objavil novi javni povabili za usposabljanje predvidoma 2260 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 1070 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Za izvajanje programa v prihodnjem letu je namenjenih 4,37 milijona evrov, za usposabljanje mladih pa 2,22 milijona evrov.

Vključitev v program prinese izboljšanje zaposlitvenih možnosti, delodajalci pa lahko kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo, so sporočili z ministrstva za delo. Kot so pojasnili, 80 odstotkov sredstev za izvajanje programa zagotovi EU iz Evropskega socialnega sklada, 20 odstotkov pa prispeva država iz proračuna.

Usposabljanje na delovnem mestu praviloma poteka za polni delovni čas največ pet dni v tednu. Za udeležbo na usposabljanju se mesečno izplača dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz. Usposabljanje poteka pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Mentor pri posameznem delodajalcu lahko hkrati usposablja največ pet brezposelnih.

Delodajalcem za izvedeno usposabljanje povrnejo upravičene stroške. Za dvomesečno usposabljanje prejmejo 370 evrov, za trimesečno pa 493 evrov na udeleženca.

V program usposabljanja na delovnem mestu se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so starejše od 50 let in prijavljene v evidenci brezposelnih najmanj tri mesece, ter tiste, ki so stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev.

Prijavijo se lahko tudi brezposelni, ki so stari 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb najmanj tri mesece, ter posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopani v evidenci brezposelnih oseb.

V program usposabljanja na delovnem mestu za mlade se lahko vključijo mlajši od 30 let, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Mladi z delovnimi izkušnjami se usposabljajo dva meseca, tisti brez delovnih izkušenj pa dva ali tri mesece.

Delodajalci lahko ponudbe za usposabljanje oddajo elektronsko prek portala za delodajalce od 7. decembra do razdelitve sredstev oziroma najpozneje do 31. maja prihodnje leto.