c S
Inšpektorji v redni pregled dvigal v večstanovanjskih stavbah 04.12.2018 07:20 Ljubljana, 03. decembra (STA) - Stanovanjska inšpekcija je v akciji nadzora izvajanja obveznih rednih pregledov dvigal in njihovega vzdrževanja pregledala stanje v 20 večstanovanjskih stavbah po državi. V 16 primerih ni ugotovila pomanjkljivosti ali pa so bile te odpravljene, v štirih pa izdala ureditvene odločbe. Dve sta že izvršeni, za dve rok še ni potekel.

Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, je stanovanjska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor od upravnikov zahtevala zadnje poročilo o periodičnem pregledu dvigala s strani pooblaščene organizacije, izjavo, ali so bile morebitno ugotovljene pomanjkljivosti in ali so bile okvare odpravljene, in izjavo o razlogih, zakaj morebitno ugotovljene pomanjkljivosti še niso odpravljene.

Stanovanjski zakon prišteva dvigala med naprave in opremo, ki so skupni deli večstanovanjske stavbe. Če ti niso vzdrževani v skladu z normativi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, inšpektor določi dela, ki jih je treba izvesti za to, da bodo primerni za normalno rabo večstanovanjske stavbe in rok za njihovo izvedbo.